Globeserve hadde inntekter på rundt 26,6 millioner kroner. Her fra et introduksjonsmøte på Brunstad tidligere i sommer, der mange av ungdommene deltar på gigantutbyggingen av menighetens stevnested. Skjermdump fra www.berntaksel.no.

Solgte dugnadstjenester for nær 26,6 millioner kroner på seks måneder

Et nystiftet selskap som tok over ansvaret for mannskapsutleie fra et av Smiths venners dugnadsselskaper i fjor sommer, omsatte for rundt 26,6 millioner kroner på sine første seks måneder med drift.

Byggeindustrien har over tid sett nærmere på en rekke dugnadsselskaper knyttet til menigheten Brunstad Christian Church, på folkemunne kjent som Smiths venner.

Ett av selskapene, Fjordteam, som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord, gikk i høst til sak mot staten etter at Direktoratet for Arbeidstilsynet hadde pålagt virksomheten å betale lønn for renhold og føre timelister for dugnadsarbeidere.

Men saken stoppet opp før den nådde rettssalene etter at Arbeids- og sosialdepartementet valgte å snu og oppheve vedtakene til direktoratet.

Fjordteam fikk dermed grønt lys til å fortsette virksomheten uten å føre timelister og betale minstelønn.

Det var godt nytt for flere selskaper som er bygd opp rundt samme modell.

200 frivillige

Ett av menighetens andre selskaper, Ryenstubben 2 AS som hadde en omsetning på over 16,3 millioner kroner i i fjor, solgte dugnadstjenester frem til sommeren 2015.

Da Ryenstubben 2 i løpet av fjoråret sluttet med utleie av frivillige, tok det nyetablerte selskapet Globeserve AS over dugnadsvirksomheten til selskapet.

Globeserve har ifølge egne opplysninger nå ansvaret for 200 menighetsungdommer.

Tette bånd

Selv om dugnadsleverandøren Globeserve AS gjennom sine eiere ikke formelt er knyttet til menigheten, har Byggeindustrien tidligere omtalt selskapets tette bånd til Brunstad Christian Church.

Eierforeningen bak selskapet, Global Youth Mission, drives av medlemmer i Brunstad Christian Church.

Ifølge årsberetningen er selskapets virksomhet i all hovedsak basert på frivillig arbeidskraft og på å utføre ulike tjenester innen bygg og anlegg, håndverkstjenester og serviceoppdrag innen en rekke fagområder.

Selskapets virksomhet er i stor grad rettet mot menighetens milliardprosjekt på Brunstad i Vestfold, samt at de leier ut såkalte «on-call»-tjenester på menighetens konferansesenter.

26,6 millioner kroner

Dugnadsutleien har vært innbringende for Globeserve AS og eierorganisasjonen Global Youth Mission, viser regnskapstallene for 2015.

  • Etter kun seks måneder i drift omsatte selskapet for nesten 26,6 millioner kroner.
  • Det utgjør nesten 4,5 millioner dugnadskroner i måneden.
  • Selskapet hadde ifølge årsberetningen 18 administrativt ansatte og lønnsutgiftene lå på rundt syv millioner kroner.
  • Dugnadsleverandøren hadde andre driftskostnader på tett opp mot 11 millioner kroner, og endte med et resultat før skatt på 8.330.255 kroner.

– Det var som forventet, skriver styreleder Morten Kristoffersen i Globeserve AS om resultatet i en mail til Byggeindustrien.

– Har utfallet av Fjordteam-saken gitt dere arbeidsro for fremtiden?

– Vi ser selvfølgelig positivt på dette. Vi fortsetter å holde høyt fokus på å overholde regelverket, og oppfatter ikke at Fjordteam-saken har endret vår virksomhet i så måte, opplyser Kristoffersen.

Fornøyde med 2016

På spørsmål om hvilken kompetanse de frivillige har, hvordan de rekrutteres og hvor ofte de byttes ut, svarer Kristoffersen:

– Kompetansen til de frivillige er variert. Rekrutteringen foregår ved at ungdommene selv søker seg inn for å bidra. Hvor ofte de frivillige byttes ut varierer etter hva de frivillige selv ønsker, svarer Kristoffersen.

På bloggen berntaksel.no omtales ungdommenes innsats i Globeserve i innlegget "Et givende år". Der kommer det frem at det først og fremst er lagt opp til et arbeidsår i det som internt kalles "A-laget".

– Hvilken opplæring får frivillige ungdommer som skal jobbe på byggeplass?

– De frivillige mannskapene som jobber på byggeplass får en grundig og dokumentert HMS-opplæring av våre oppdragsgivere. Øvrig opplæring varierer naturlig nok etter hvilken oppgave de skal utføre.

– Hvordan er utviklingen for 2016?

– Er usikker på hva du spør om her, men vi er fornøyd med selskapets virksomhet hittil i 2016, svarer Kristoffersen.

- Millioner i spart arbeidsgiveravgift

Advokat og partner i KPMG, Anne Tengs-Pedersen. Foto: KPMG

KPMG-advokat anslår at en bemanningsbedrift med 200 ansatte årlig betaler rundt 10 millioner kroner i arbeidsgiveravgift.

- Fra et skattemessig og arbeidsrettslig perspektiv er det ingen tvil om at frivillig arbeid av et slikt omfang vil oppleves som en konkurrent for renholdsbyråer, byggefirma og andre næringsdrivende som pålegges skatt, avgift, minstelønn etc og således opererer med en helt annen kostnadsramme enn frivillig arbeid, opplyser advokat og partner Anne Tengs-Pedersen i KPMG Law Advokatfirma i en e-post til Byggeindustrien.

- Frivillighetsarbeidet trukket lenger enn normalt
Hun understreker at hun ikke kjenner saken og virksomhetsorganiseringen i detalj, og at hun kun har fulgt dugnadsaken gjennom media.

- Når det er sagt så synes frivillighetsbegrepet i denne saken å bli trukket lenger enn det man vanligvis tenker på som frivillighetsarbeid, da arbeidet drives organisert og i stor skala innen tariffestede områder. Spørsmålet blir da hvor grensen går, og i hvor stort omfang frivillighet skal aksepteres, spør Tengs-Pedersen.

- Besparelse på nær 10 millioner

Med en arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent, anslår hun at et bemanningsbyrå med 200 frivillige som leies ut til ulike formål, kan spare opp mot 10 millioner kroner i arbeidsgiveravgift sammenlignet med en bedrift som har vanlig ansatte.

- La oss si bedriftens 200 ansatte hadde hatt en snittlønn på 350.000 kroner, så ville det gi en besparelse på 9,8 millioner i arbeidsgiveravgift. I tillegg til å gi en stor konkurransefordel, utgjør det et potensielt stort inntektstap for staten, mener Anne Tengs-Pedersen.

Avviser million-anslag

Styreleder Morten Kristoffersen i Globeserve AS avviser at besparelsene er så store som Anne Tengs-Pedersen i KPMG anslår.

- Globeserve AS betaler arbeidsgiveravgift for de frivillige mannskapene i forhold til fordelen de får med fri kost og losji, samt at vi betaler selskapsskatt, så fordelen er nok ikke så stor som dere beskriver her. I tillegg nevner vi at de som yter frivillig innsats ikke opparbeider seg de samme rettigheter i folketrygden som arbeidstakere, dette er rettigheter som arbeidsgiveravgiften er ment å dekke, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.