Brunstad er samlingsstedet til Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner. Trossamfunnet er blant annet kjent for utstrakt dugnadsvirksomhet. Arkivfoto.

Dugnadsselskaper i og rundt Smiths venner omsatte for nesten 100 millioner kroner på ett år

Dugnad ga millioninntekter for flere dugnadsselskaper i og rundt trossamfunnet Brunstad Christian Church i 2015.

Fjordteam-saken

Arbeidstilsynet gikk i 2015 til tilsyn hos Fjordteam. Selskapet baserer sin virksomhet på frivillig innsats fra Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord sine medlemmer.

Etter en langvarig behandling av saken, påla myndighetene selskapet å betale minstelønn til de frivillige, samt føre timelister.

Selskapet, som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord  gikk i høst til sak mot staten, men saken stoppet opp før den nådde rettssalene etter at Arbeids- og sosialdepartementet valgte å snu og omgjøre vedtakene til Direktoratet for arbeidstilsynet.

Departementet mente vedtaket til Arbeidstilsynet bygde på en uriktig rettsanvendelse.

Dermed fikk Fjordteam grønt lys til å drive sin dugnadsvirksomhet videre uten å betale minstelønn og føre timelister, en avgjørelse som også har hatt stor betydning for virksomheten til menighetens andre dugnadsselskaper.

Nylig fikk Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord sitt dugnadsselskap Fjordteam AS grønt lys av staten til å drive dugnadsvirksomhet uten å føre timelister og betale minstelønn.

Det var godt nytt for flere selskaper bygd opp rundt samme modell.

Byggeindustrien har tidligere sett på omsetningen i selskapene Fjordteam, Hverventunet Service, Progresso Partner, Adal Multiservice, Creo Multiservice, Complete Partner Grenland og Arrangement, Service og Eiendom AS.

Selskapene er eid av lokalmenigheter i Brunstad Christian Church - på folkemunne kjent som Smiths venner - og baserer store deler av sin virksomhet på dugnadsinnsats fra menighetens medlemmer.

Vokser

Byggeindustriens oversikt fra 2014 viste at de syv dugnadsselskapene samlet sett hadde omsatt for rundt 120 millioner kroner på fem år, fra 2009 til og med 2013.

2015-regnskapstall Byggeindustrien har hentet fra proff.no tyder på at dugnadsaktiviteten i menigheten har vokst siden den gang.

De syv selskapene omsatte for nærmere 42,3 millioner kroner i løpet av 2015 alene.

Legger man til andre selskaper som har drevet eller driver etter lignende modell, som Ryenstubben 2 AS og Enora Service AS, omsatte menighetens dugnadsselskaper for over 71,1 millioner kroner i fjor.

Samlet resultat for de ni selskapene før skatt ligger samlet på nesten 23 millioner kroner.

Nesten 100 millioner kroner

Samtidig solgte Globeserve AS, et selskap som ikke direkte er knyttet til Brunstad Christian Chruch gjennom eierskap men som administrerer 200 frivillige menighetsungdommer og drives av menighetsmedlemmer, dugnadstjenester for 26,5 millioner kroner fra de ble stiftet i juni 2015 og frem til årets slutt.

De hadde et resultat før skatt på rundt 8,3 millioner.

Omsetningen i dugnadsbaserte selskaper som enten er eid av lokale BCC-menigheter eller har tilknytning til menigheten endte på rundt 97,7 millioner kroner i 2015.

Byggeindustrien har spurt sentralleddet i Brunstad Christian Church om eventuelle andre lignende dugnadsselskaper i lokalmenighetene, men de opplyser at de ikke sitter på en slik oversikt.

Dugnadsvirksomheten i menigheten har vært omstridt. Både Fellesforbundet, BNL og NHO Service har vært kritiske, og mener aktiviteten er konkurransevridende.


BCC: - En stor del av omsetningen er intern

Informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church, Berit Hustad Nilsen. Foto: BCC

Brunstad Christian Church (BCC) mener Byggeindustriens oppsummering av omsetningen i dugnadsselskapene gir et feilaktig bilde av menighetens dugnadsvirksomhet.

- BCC har sett det viktig å rettlede lokalmenighetene faglig, blant annet gjennom seminarer og rådgivning, men vi involverer oss ikke i lokalmenighetenes egen virksomhet. Jeg vil likevel kommentere at når du summerer omsetning i selskapene er det et par forhold som gjør at det blir et veldig feil bilde dersom du har tenkt å framstille omsetningen som dugnadsvirksomhet i markedet, skriver informasjonsansvarlig i BCC, Berit Hustad Nilsen, i en e-post til Byggeindustrien.

- Det ene er at en stor del av omsetningen er "intern", det vil si at selskapene ivaretar tjenester for BCC eller organisasjoner tilknyttet vår virksomhet. Det kan for eksempel være under våre arrangementer, eller det kan være tjenester knyttet til prosjekter som vi gjennomfører. Det andre er at, så langt vi skjønner, har flere av disse selskapene også avdelinger eller virksomhetsområder som ikke har noe med dugnad å gjøre, skriver Nilsen videre i e-posten.

- Dugnad må finne sin naturlige plass

- Har utfallet av Fjordteam-saken gitt dugnadsselskapene en arbeidsro til å utføre dugnadsoppdrag?

- Vi har naturlig nok fulgt Fjordteam-saken med svært stor interesse, og gjennom prosessen er det satt fokus på flere forhold som vi mener har vært viktig å få belyst. Eksempelvis har BCC i lengre tid vært opptatt av at dugnadsvirksomhet må finne sin naturlige plass i samfunnet, uten å konkurrere eller være i konflikt med næringslivet. Dette har vært tema på flere av våre seminarer for lokalmenighetene, skriver Nilsen.

Glad for utfallet av Fjordteam-saken

Hun viser også til menighetens hjemmesider der det ligger økonomiske retningslinjer som de anbefaler lokalmenighetene å benytte.

- Disse beskriver dugnadsvirksomheten slik den etter vår oppfatning bør være. Vi er selvsagt glade for utfallet av Fjordteam-saken, og tror det har vært en nyttig prosess.