Illustrasjonsfoto.

Pålagt å betale tarifflønn - nå saksøker Smiths venners dugnadsselskap staten

Smiths venners dugnadsselskap Fjordteam vil ikke betale tarifflønn til sine frivillige, og går nå til sak mot staten ved Arbeids- og sosialdepartementet.

– Fra vår side er det først og fremst klarhet vi ønsker, skriver Fjordteams styreleder, Kjell Kronstad i en SMS til Byggeindustrien.

Fjordteam er eid av lokalmenigheten Brunstad Christian Church Sandefjord. Selskapet, som har blant annet har ført opp og solgt eneboliger med millionfortjenester, har basert sin virksomhet på dugnadsarbeidskraft fra menighetens medlemmer.

Pålagt å betale minstelønn

Bakgrunnen for søksmålet er at Direktoratet for Arbeidstilsynet, etter en ankesak, nylig påla Fjordteam å føre timelister og betale tarifflønn, for frivillige i sine prosjekter.

– Direktoratets vedtak bidro ikke til å opplyse regelverket i det hele tatt, og etterlot så mange åpne prinsipielle spørsmål at valget om å prøve saken rettslig ikke var vanskelig å ta. Dette handler til syvende og sist om rammeverket for frivillig innsats, og vi kan ikke leve med en situasjon der det meste synes å være uklart, skriver Kronstad videre.

Utover dette vil ikke Fjordteams styreleder kommentere saken før den kommer opp for retten.

Arbeidstilsynet: Er informert

Avdelingsdirektør for lov og regelverk, Gry Singsaas, i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Avdelingsdirektør for lov og regelverk i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Gry Singsaas, skriver i en e-post til Byggeindustrien at de er informert om søksmålet. 

- Riktig saksøkt er Arbeids- og sosialdepartementet ved saker rettet mot staten, og varsel om søksmål er rettet dit. For øvrig har vi ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver Singsaas.

Langvarig sak

Dugnadssaken har dratt ut i tid. Arbeidstilsynet gikk først til tilsyn mot bedriften i mars 2015 etter at Byggeindustrien på slutten av 2014 hadde kartlagt omfattende dugnadsvirksomhet i Fjordteam og flere andre tilsvarende selskaper tilknyttet til menigheten Brunstad Christian Church.

Artikkelserien i Byggeindustrien viste at flere selskaper tilknyttet trossamfunnet Brunstad Christian Church hadde omsatt for nær 120 millioner kroner over en femårsperiode med dugnadsbasert næringsvirksomhet.

50 millioner i omsetning på fem år

I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam en omsetning på nær 50 millioner kroner.

I den samme perioden hadde de lønnskostnader på beskjedne 71.000 kroner.

I 2014 hadde selskapet et årsresultat på over 2,6 millioner kroner og det ble tatt ut et utbytte på 1,45 millioner.

I 2015 var omsetningen på rundt 3,3 millioner og overskuddet 1,755 millioner etter skatt. Det ble tatt ut et utbytte på 1,750 millioner.

Byggeindustrien har tidligere skrevet om at Smiths venner-medlemmer har erklært skriftlig for Fjordteam at all aktivitet for dugnadsselskapet er av frivillig karakter og at det gjøres med glede.

Det er foreløpig ikke fastsatt når saken kommer opp i Oslo tingrett.