Slik ser det ut i Bjørvika mandag morgen. Webkamera: OSU

Tettetiltak har mindre effekt enn forventet i Bjørvika

Vannlekkasjene fortsetter i den felles byggegropa til Deichman hovedbibliotek og Diagonalebyggene i Bjørvika.

- Pumpekapasiteten er økt i byggegropa, og Atlant Entreprenør er i gang med forberedende grunnarbeider, der entreprenøren nå river kulverten som var plassert under Bispelokket, opplyser kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kulturbyggene i Bjørvika (KIB).

- I tidligere nevnte rapport ble det påvist lekkasjer både på tomta for Deichman og på nabotomta, A9. Prosjektene deler byggegrop. Det er gjennomført injisering (tetting), og spunten er forlenget i det området man antok at den største lekkasjen befant seg. Tiltakene har hatt en viss effekt, men mindre enn forventet. Det er derfor utført ytterligere målinger i grunnen, og det er tatt jordprøver for å forsøke å finne svar på lekkasjer under spunten. Rapporten fra den undersøkelsen gir oss foreløpig ikke noe entydig svar. Arbeidet med lekkasjesøk og tetting vil derfor fortsette, sier Jensen.