Foto: Anne-Beth Jensen

Forsinket oppstart for Atlant Entreprenør

 Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) har signert kontrakt med Atlant Entreprenør om grunnarbeider og råbygg til dekke over U1. På grunn av vanninnsig gjennom spunten blir oppstarten noe forsinket.

 – Vi fikk inn tilbud fra fire leverandører, og alle fire leverandørene var kvalifiserte til å få sine tilbud evaluert. Tilbudene ble deretter rangert i henhold til eneste tildelingskriterium i denne konkurransen, laveste pris. Atlant Entreprenør AS kom med det laveste tilbudet og ble dermed vinner av konkurransen. Kontrakten er signert, opplyser kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i KIB.

Kontraktsum ligger, ifølge Jensen, på rundt 195 millioner kroner, inkludert moms.

 – Når det gjelder oppstarten på arbeidet med entreprisen grunn og råbygg til dekke over U1 (evnt. grunn og råbygg til terreng) så skjer tilrigging i disse dager, og arbeidet er estimert til ca 1 år. Det er konstatert at det i byggegropen siver inn mer vann gjennom spunten enn ønskelig, så det jobber vi med for å få ordnet. Tetting er bestilt, og arbeidet vil starte så raskt det er mulig, slik at vi kan gå videre med arbeidene i grunnen, sier Jensen.