Syklistene får 1,5 meter å sykle på i Dronning Eufemias gate - en av landets aller bredeste gater.

– Har bygd for trangt for syklister i Bjørvika

Den nye Dronning Eufemias gate i Bjørvika i Oslo er med sine 43 meter en av landets bredeste gater. Sykkelfeltene er avspist med 1,5 meter. – Det er altfor trangt, mener Ap-politiker Andreas Halse.

Det er NRK som melder om de trange sykkelforholdene i Bjørvika.

Dronning Eufemias gate ble åpnet for trafikk i mai, og har hatt store trafikale utfordringer etter åpningen. Trafikksystemet - som preges av lyskryss som ligger på rekke og rad - er lagt om flere ganger for forsøke å løse opp i trafikkflokene som har oppstått. Nå blir også syklistenes forhold kritisert.

Av de 43 bredde-meterne, har sykkelfeltene fått 1,5 meter. Sykkelfelt på 1,5 meter var standard da reguleringsplanen ble vedtatt i 2003, mens standarden i dag er oppunder 2 meter.

– Det er mye busstrafikk i veien og mange vil føle seg utrygge når de skal dele veibanen med bussene, mener Andreas Halse som sitter i bystyret i Oslo for Ap.

– Folk bruker heller det brede fortauet, sier han til NRK.

Halse foreslår at trær og sykkelfelt bytter plass i gaten. Dette bør være mulig siden utbyggingen ikke er ferdig, mener han.

Statens vegvesens prosjektleder Grete Tvedt er enig i at sykkelfeltene er smale, men hun legger til at det er for sent å legge om nå.

– Ja, vi kan være enig i det. Planene er fra 2003, og den gangen var standard bredde på sykkelfelt 1,5 meter. Hvis vi hadde planlagt nå hadde det blitt bredere sykkelfelt, sier Tvedt til NRK. 

- Det er for sent å endre på noe nå fordi utbyggingen har kommet for langt, legger hun til

Ifølge prosjektlederen er det konstruksjoner under bakken som gjør at de ikke kan flytte på trær eller sykkelfelt.