Diagonalebygget har felles byggegrop med Deichmanske Hovedbibliotek. Ill.: Lund Hagem Arkitekter Atelier Oslo.

Tettearbeidet i Bjørvika starter om få dager

Tettearbeidene i spuntgropa i Bjørvika vil starte i løpet av få dager.

- Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) og A9) Palekaia AS har for sine prosjekter A8 Deichmanske Hovedbibliotek og A9 Diagonale etablert en felles byggegrop i Bjørvika med felles spunt. Prosjektene har et nært og godt samarbeid for å etablere en sammenhengende og tett byggegrop, opplyser daglig leder Bernt Nordby Skøien i A9 Palekaia AS.

- Kartlegging av lekkasjepunkter har foregått i juli, og tettearbeider starter i løpet av få dager.

Oppstart for AF på neste A9 Diagonale entreprise - Utgraving og sikring av byggegrop, er innenfor fremdriftsusikkerheten som er forbundet med de meget krevende grunnforholdene, sier han.

På fredag kunne bygg.no melde at det i byggegropen siver inn mer vann gjennom spunten enn ønskelig. - Tetting er bestilt, og arbeidet vil starte så raskt det er mulig, slik at vi kan gå videre med arbeidene i grunnen, opplyste kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i KIB.

Når det gjelder oppstarten på arbeidet med entreprisen grunn og råbygg til dekke over U1 (evnt. grunn og råbygg til terreng) for Deichmanske, så vil Atlant Entreprenør være i gang med tilrigging i disse dager, og arbeidet er estimert til ca 1 år.