Henning Habberstad (til venstre) og Patrick Mahieu har fått oppleve effekten av å fjerne 2D-tegingene fra armeringsfaget.Asker Tek. Illustrasjon: Jostein Rønsen ArkitekterFoto: SkanskaIllustrasjon: SkanskaIllustrasjon: SkanskaIllustrasjon: SkanskaIllustrasjon: SkanskaIllustrasjon: Skanska

Skanska og Rambøll: Stålkontroll med tegningsløs armering

Skanska og Rambøll droppet alle 2D-tegninger av armeringen på prosjektet Asker Tek. Det digitale pilotprosjektet er enda ikke helt landet, og allerede har tegningsløs armering begynt å ta av. 

Siste rest av i alt 470 tonn armering er på plass i Skanska-prosjektet Asker Tek i Asker sentrum. Når kontorbygget nå overleveres i løpet av høsten, er det Norges første byggeprosjekt med tegningsløs armering. Entreprenør Skanska og Rambøll har kun operert med digitale 3D-modeller, og latt de gamle 2D-tegningene ligge igjen i fortiden.

– Vi tok sjansen, og det har gått veldig bra. Vi mente at modellen kunne bidra til raskere arbeid hvor sannsynligheten for feil var langt mindre, så vi måtte jo, som gode rådgivere, i alle fall foreslå det, sier sivilingeniør og digitaliseringsildsjel hos Rambøll, Patrick Mahieu, til Byggeindustrien.

Det var Mahieu og Rambøll som kom til totalentreprenør Skanska med forslaget om å gjennomføre armeringsjobben på Asker Tek uten tegninger etter at de ble tildelt RIB-kontrakten i slutten av 2015.

– Vi er helt avhengige av fremoverlente samarbeidspartnere og i dette tilfelle tok det ikke mange sekunder før Skanska gikk med på å prøve, sier Mahieu.

Krever samarbeid

BIM-rådgiver Henning Habberstad i Skanska bekrefter at Rambølls forslag ble tatt godt imot.

– Skanska har ønsket å gjøre dette tidligere, men det er ikke noe vi kan gjøre alene. Vi skulle ønske at flere rådgivere kom til oss med slike ideer. Vi er avhengige av hverandre for å drive digitaliseringen av byggeplassen i riktig retning, sier han.

Modellene er delt opp i produksjonsetapper, og gir prosjekterings- og produksjonsteam kontroll på nøyaktig hvor mye armering som trengs i hver enkelt etappe. Hos stålleverandøren kan informasjon fra modellen mates rett inn i bøyemaskinen, og muligheten til menneskelige feil minimeres. Når stålet ankommer byggeplassen, kan jernbinderne konsultere en fargekodet og til enhver tid oppdatert modell i BIM-kiosk og på nettbrett.

– Den største utfordringen var å overbevise arbeiderne og å gjøre verktøyene brukervennlige og forståelige, sier Patrick Mahieu.

– Blant fagarbeiderne var det store forskjeller når det gjaldt erfaring med bruk av digitale verktøy. Noen bruker smarttelefon og PC daglig, mens andre ikke har samme kjennskap til det digitale. Men vi opplevde at de aller fleste plukket det opp raskt og fikk mye mer ut av 3D-modellene enn de tidligere fikk av 2D-tegningene, sier Habberstad.

Nye verktøy

Det digitale pilotprosjektet har ikke vært uten turbulens. Hverken Rambøll eller Skanska hadde gjort det før, mye har blitt videreutviklet og tilpasset underveis, og til tross for svært gode tilbakemeldinger, har det også til tider vært krisestemning rundt de nye verktøyene.

– På et tidspunkt ringte anleggsleder og truet med å bare gå tilbake til 2D-tegninger. Da ble det jobbing gjennom helgen for meg, men vi berget det, humrer Mahieu.

– Etter bare noen uker med 3D-modell på plassen fikk vi beskjed fra betongbasen at 3D-modellene er mye bedre enn de gamle 2D-tegningene. Modellen er enklere å forstå, og vi kan legge inn rekkefølge for montering. I tillegg har man kontroll på statusen ute på plassen, legger han til.

Mahieu er overbevist om at fremtidens byggenæring er tegningsløs, og forteller at i tillegg til et nytt Skanska-prosjekt, har de også fått seg HENT til å prøve tegningsløs armering.

Digital strategi

I Skanskas businessplan frem mot 2020 er digitalisering et sentralt satsingsområde. Henning Habberstad forteller at erfaringene fra Asker Tek og den tegningsløse armeringen allerede tas videre i flere former i organisasjonen.

– Vi har enda ikke rukket å hente ut alle erfaringene, men vi startet nylig på vårt åttende prosjekt i Skanska med tegningsløs armering, ett år etter vi startet med armeringen på Asker Tek. Organisasjonen ser hvilke fordeler 3D-modellene fører med seg, og smitteeffekten er stor, sier Habberstad.

BIM-rådgiveren understreker at selv om BIM har vært mye brukt i tidligfase i norske byggeprosjekter de siste fem årene, har ofte 2D-tegninger på papir tatt over ute på plassen. Han forventer økt bruk av digitale modeller i hele verdikjeden fremover.

– Dette er absolutt veien videre for Skanska. Før sommeren vil vi ha tegingsløs armering i 11 prosjekter, inkludert et anleggsprosjekt, og betong er neste fag, forteller han.