Oppdragsleder Tore Lie Falkenberg i Norconsult mener det er mange fordeler ved å gå over på fullskala BIM. Foto: Norconsult

Norconsult i gang med sitt andre papirløse kraftverk

Norconsult prosjekterer Nedre Otta kraftverk utelukkende i BIM. Dette er andre gang rådgiverselskapet gjennomfører et fullskala BIM-prosjekt i en kraftverkutbygging.

Det skriver Norconsult i en pressemelding denne uken.

Nedre Otta kraftverk er et helt nytt kraftverk som bygges av Eidsiva Vannkraft AS, og skal gi strøm til over 15.000 husstander. Prosjektet tar utgangspunkt i den eksisterende Eidefossen dam. Det bygges flere nye tunneler og en ny kraftstasjon inne i fjellet, heter det i pressemeldingen fra Norconsult.

Dette blir rådgiverselskapets første papirløse vannkraftprosjekt etter Vamma-utbyggingen i Østfold, som også ble gjennomført som fullskala BIM-prosjekt.

– Vi har hatt en eksplosiv endring i måten vi utvikler prosjektene våre på, på veldig kort tid. Ikke minst er det store endringer i måten vi kommuniserer ut på byggeplass. Foreløpig har det gått helt smertefritt, sier oppdragsleder Tore Lie Falkenberg i Norconsult.

Detaljprosjekteringen skjer parallelt med anleggsarbeidene, med en modellutsendelse annen hver uke. Selv om selve modellene også tidligere ble laget i 3D, var det 2D-tegninger som gjaldt på byggeplassen, skriver Norconsult i pressemeldingen.

– Men det er rett og slett en del ting som ikke egner seg på papir. Når man tar komplekse 3D-former og skal få det ut på ark, blir det vanskelig å tolke, uttaler Falkenberg.

Han mener BIM er anvendelig i de fleste bransjer.

– Det som er spesielt med Vamma og Nedre Otta er at det er komplekse anleggsprosjekter med et grensesnitt inn mot avanserte elektrotekniske installasjoner. Når vi får til dette, er det ingen bransjer innen norsk bygg og anleggsnæring som ikke er klar til å gå for full BIM, slår han fast.