Fra scanning av Urnes stavkyrkje.

Inngår lasersamarbeid for digitale bygg

Geoplan 3D og NTI CADcenter skal sammen gjøre det enklere å digitalisere bygg.

Vedlikehold, rehabilitering og ombygginger blir raskere og billigere med laserscannede digitale tvillinger.

- Det finnes et gap mellom de som digitaliserer byggeprosjektene, og de som fortsatt ikke har tatt innover seg hvor raskt samfunnet endrer seg. Selv om digitaliseringen fornyer og forbedrer i raskt tempo, er mange prosesser rundt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) fortsatt unødvendig kompliserte fordi det ikke foreligger digitale modeller. Dette digitale etterslepet gir ombygginger og rehabiliteringer som er dyrere og mer tidkrevende enn de bør være. Med digitale modeller er det enklere og raskere å gjennomføre alle typer endringer i et bygg, med høyere kvalitet og større presisjon, sier NTI CADcenters leder, Halvor Jensen i en pressemelding.

Selskapet inngår nå et tett samarbeid med Geoplan 3D. Det skal kunne hjelpe kundene å skape digitale modeller av bygg som automatisk importeres til programvareløsninger.

- De som prosjekterer sparer tid og penger, og planleggingen tilføres høyere kvalitet og større presisjon. Det er hårete mål, men alle norske bygg bør foreligge i digitale modeller. For å komme dit bør vi vekk fra todimensjonalitet og papirtegninger. Det behøves en kollektiv holdningsendring i hele bransjen, og heldigvis går offentlig sektor i front, sier Tor Arne Haugen, daglig leder i Geoplan 3D.

Geoplan 3Ds løsninger lager punktskyer ved å skanne bygget med laser. Dette gir modeller med millimeterpresisjon som føres over i programvareløsninger fra NTI CADcenter. Scanningsprosessen tar kun noen uker. Målgruppen er alle som ønsker å jobbe smartere, og da særlig arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggeiere, og de som har ansvar for FDVU.