Skanska ruller ut BIM-kiosker

Ett av Skanskas viktigste satsningsområder innen digitale løsninger har vært bruken av BIM i alle prosjektets faser. Nå rulles deres egenutviklede BIM-kiosker ut på en rekke prosjekter.

Sammen med Stansefabrikken har Skanska utviklet de signalgrønne BIM-kioskene som er i ferd med å bli et kjent syn på selskapets bygg- og anleggsplasser. De siste par årene har kioskene blitt testet ut på utvalgte pilotprosjekter og tilbakemeldingene fra fagarbeiderne som bruker dem skal ha vært gode.

– Dette er en forenkling av nettbrettet, som noen fagarbeidere kan oppleve som litt fomlete og vanskelig å håndtere. BIM-kiosken har dessuten flere funksjoner og fungerer mye bedre som en plattform for samhandling. Fagarbeiderne kan undersøke selv i stedet for å henvende seg til byggeledelsen eller måtte gå tilbake til brakkeriggen for å finne tegninger. Ute på byggeplassen kan laget studere dataene og finne løsninger sammen. Vår erfaring er at vi sparer tid og forhindrer feil i produksjonen gjennom å bruke kioskene på prosjektene våre, sier Rupert Hanna i Skanska Teknikk.

Rådgivere har prosjektert i 3D i mange år, men fagarbeiderne som skal utføre jobben har vanligvis kun fått en tegning i 2D og dermed ikke fått like god oppgaveforståelse. Gjennom bruk av BIM-kiosker gjøres informasjonen tilgjengelig for enda flere. Nå gjelder dette også for fagarbeidere som ikke jobber på Skanskas prosjekter.

- I dag er det 15 Skanska-prosjekter som har utplassert BIM-kiosker. I det siste har vi også registrert at flere andre entreprenører ønsker å ta i bruk kioskene på deres egne prosjekter. Dette synes vi er veldig bra, ettersom vi ved å tilby disse BIM-kioskene til andre entreprenører, bidrar til å drive utviklingen i bransjen fremover. Jo flere fagarbeidere hos våre underleverandører som har kjennskap til bruk av BIM i produksjon fra tidligere prosjekter, jo mindre tid bruker vi på opplæring. De kan da ta i bruk våre BIM-kiosker fra første stund når de gjennomfører oppdrag på et Skanska-prosjekt, legger Hanna til.

Stansefabrikken har i en årrekke jobbet med å videreutvikle og produsere elektroskap og bokser, samt tilhørende produkter. De satser nå på å utvikle en bransjestandard for BIM-kiosker sammen med Skanska. 

Det er UCO, Skanskas heleide datterselskap som spesialiserer seg som utleie- og serviceleverandør til det profesjonelle markedet, som vil leie ut BIM-kioskene. De har merket stor pågang fra Skanskas prosjekter og forventer at etterspørselen fra andre entreprenører også vil være betydelig.

- BIM-kioskene har vært populære på Skanska egne prosjekter og det er flott å se at også andre entreprenører nå ønsker å bruke løsningen på deres byggeplasser, sier Lars Nyløkken, maskinsjef i UCO.