Rambøll står foran et spennende og komplekst prosjekt når Aspåsen skole i Bodø skal renoveres. Foto: Rambøll.

Rambøll bidrar til renovering av gammel perle

Det blir BIM i alle ledd når Rambøll skal utføre tverrfaglig prosjektering av Aspåsen skole.

Rambølls leveranse:

- Arkitektur, landskap, byggeteknikk, VVS-teknikk, elektroteknikk, brannteknikk, akustikk, bygningsfysikk, energi, trafikk, miljø.

- Prosjekteringen skal være ferdig september 2017.

Barne- og kulturskolen er et signaturbygg sentralt i Bodø. Bygget, fra 1966, skal gjennom en omfattende ombygging for å tilpasses dagens behov. I tillegg skal skolen utvides fra to til tre parallell på alle klassetrinn. Rambølls tverrfaglige team av arkitekter, landskapsarkitekter og tekniske fagekspertise, har allerede begynt på jobben, skriver Rambøll i en pressemelding.

Kompleks jobb
Aspåsen skole har i dag rundt 340 elever og 45 ansatte. Byggets form viser «en båt til ankers i midnattssolen». Det er en stor jobb som må gjøres. Blant annet blir det full sanering av asbest og andre miljøgifter, samt oppgradering av nye og tidsriktige tekniske anlegg. Oppdraget omfatter også skolens uteområder, inkludert adkomstforhold og trafikksikkerhet, for å nevne noe, skriver rådgiverselskapet.

-Prosjektet er spennende, men også komplekst. Blant annet på grunn av byggets signaturform som vil kreve gode integrerte løsninger. Det blir også et viktig fokus å ivareta byggets spesielle karakter og verdi. Vårt rådgivingsteam har en spennende jobb foran seg for å komme frem til de beste løsningene for kunden, Bodø Kommune, og til slutt barna og alle som skal bruke skolen, kommenterer arkitekt Siri Rørholt og seniorrådgiver bygningsfysikk Ferry Smits, begge fra Rambøll.

BIM i alle ledd

For å kunne prosjektere med riktig grunnlag, har byggherren ordnet med en 3D-modell basert på eksisterende tegninger. IFC filen skal brukes videre i prosjekteringen, der man gjennom hele prosessen kommer til å oppdatere modellen og bruke dette som et tverrfaglig grunnlag. Dette er et komplisert bygg, der BIM vil bli et viktig verktøy for å få integrert det nye romprogrammet i eksisterende bygningsmassen, melder Rambøll.