John-Arne Berg Sivertsen (fra venstre) jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og Anders Nygaard Knutzen.

Pantograf-oppgave ble beste jernbanefaglige master

Anders Nygaard Knutzen og John-Arne Berg Sivertsen fikk utlevert en målepantograf for å konstruere en modell med de dynamiske egenskapene til maskinen. Som første NTNU-studenter fikk de oppgaven med å måle, bestemme og modellere.

‒ Vi var helt i villrede. Vi var de første studentene her som har jobbet med pantograf, så vi måtte teste den selv og etterprøve testen også, forteller Anders Nygaard Knutzen.

Bygg- og miljøteknikk har fått en målepantograf fra Bane NOR på laboratoriet, og de to masterstudentene måtte bevege seg inn på ukjent territorium da de skulle legge et modellgrunnlag for maskinen.

En pantograf er en strømavtaker som gjerne monteres på taket av elektriske maskiner på jernbanen.

Juryen for prisen har vært professor i jernbane, Elias Kassa, studieprogramleder Tore Hoven, Alf Helge Løhren fra Bane NOR og FoU-ansvarlig Ragnhild Wahl i Jernbanedirektoratet.

«Disse to studentene har vært meget selvstendige, [har oppnådd] gode resultater og har vist et ekstraordinært pågangsmot. En klar A oppgave» heter det i juryens begrunnelse til prisen.

Hovedmålet i avhandlingen har vært å måle og bestemme de dynamiske egenskapene til en målepantograf, for deretter å konstruere en numerisk modell med de samme egenskapene.

De to prisvinnende masterstudentene deler et stipend på 30.000 kroner. De opplyser for øvrig at de begge er på jobbjakt.