Erlend Stendahl Spets mottok pris for beste master på bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Beste masteroppgave berømmet for nybrottsarbeid innen 3D-skanning

Prisen for beste masteroppgave på bygg- og miljøteknikk ved NTNU gikk til Erlend Stendahl Spets for oppgaven «Scan to BIM, using smartphone 3D scanning».

NTNU-professor Ole Jonny Klakegg kunne tirsdag dele ut prisen for beste masteroppgave i bygg- og miljøteknikk til Erlend Stendahl Spets.

Juryen for prisen er studieprogramleder for bygg- og miljøteknikk, Tore Hoven, professor Amund Bruland og instituttleder for konstruksjon, Karl Vilhelm Høiseth. Juryen understreker i sin begrunnelse at Spets ble valgt ut som den beste blant mange svært gode kandidater.

«Vinnerkandidaten har gjort et nybrottsarbeid innen konstruksjonsinformatikk. Han har tatt i bruk helt ny teknologi ved å bruke en smarttelefon med innebygd 3D skanning. Han har etablert en ny framgangsmåte for skanning av store bygg og demonstrert brukbarheten ved et fullskala eksperiment der en stor trønderlån ble skannet til 3D og videre konvertert til en BIM-modell. Han har videre etablert målemetoder og kriterier for å vurdere nøyaktighet av de skannede resultatene» skriver juryen i sin begrunnelse.

Spets mottar et stipend på 25.000 kroner.

‒ Dette var veldig hyggelig og litt overraskende, sier Spets til Byggeindustrien.

Han forteller at han hadde en god følelse av at han jobbet med noe viktig i arbeidet med masteroppgaven, og synes det er et spennende felt han har fått satt seg inn i.

‒ Det var en spennende oppgave å jobbe med. Jeg har fått jobbe mye praktisk, og det har ikke vært så mye sitting på lesesalen. Det passer meg bra, sier han.

Spets har allerede jobb i McKinsey & Company, så han er ikke på jobbjakt på BM-dagen.