Styreleder i Næringslivsringen og forskningssjef i SINTEF Byggforsk avdeling Infrastruktur, Berit Laanke.Bygg- og miljøteknikkstudent Per Urnes er møteleder under BM-dagen 2018.Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik snakket om samhandling i nye og kommende jernbaneprosjekter i Norge.Beste jernabefaglige masteroppgave: John-Arne Berg Sivertsen (fra venstre) med prisutdeler jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og medvinner Anders Nygaard Knutzen.Erlend Stendahl Spets mottok pris for beste master på bygg- og miljøteknikk på NTNU.

I gang med BM-dagen på NTNU

Tema for årets store fagdag på NTNUs bygg- og miljøteknikklinje er samhandling. Her møter morgendagens ingeniører bedriftene i bygg- og anleggsnæringen for å knytte profesjonelle bånd og prate fag.

Samhandling og det man på NTNU kaller «eksperter i team» er tema for foredragsprogrammet under Bygg- og miljødagen på NTNU i år. Samhandling i næringen gir gode effekter på prosjekt, og å få samhandling inn i studiene til bygg- og miljøteknikkstudentene ved NTNU gir en ny type nyutdannede ingeniører.

Det kunne styreleder i Næringslivsringen og forskningssjef i SINTEF Byggforsk avdeling Infrastruktur, Berit Laanke, fortelle da hun åpnet BM-dagen 2018 tirsdag.

‒ Samhandling er komplekst og vanskelig, og jeg er veldig glad at dere studentene tar tak i det, sa Laanke i sin velkomst til fagdagen.

I tillegg til foredragsdelen består BM-dagen av en stor møteplass hvor studenter og bedrifter kan møtes, samt flere arrangementer som sommerjobbmaraton, debatt og et eget kveldsarrangement.