Steinar Krogstad i Fellesforbundet er kritisk til dugnad i næringsvirksomhet. Arkivfoto: Arve Brekkhus

Mener statens helomvending i dugnadssaken bør tvinge frem regelendringer

Både Fellesforbundet og NHO Service etterlyser et tydeligere regelverk etter Arbeids- og sosialdepartementet valgte å snu i Fjordteam-saken.

– Denne saken viser hvor nødvendig det er å få på plass klare grenser for hva som er dugnad og hva som er en omgåelse av regelverket. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at måten menigheten har drevet sin dugnadsvirksomhet på, er å tøye regelverket veldig langt, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad til Byggeindustrien.

Arbeids- og sosialdepartementet, som var saksøkt av det Smiths venner-eide selskapet Fjordteam, gikk mandag imot Direktoratet for arbeidstilsynet sin konklusjon i dugnadssaken.

Arbeidstilsynets vedtak om pålegg fra sensommeren om minstelønn og føring av timelister for Fjordteam ble mandag opphevet av Arbeids- og sosialdepartementet.

Bakgrunnen er ifølge departementet en rent rettslig vurdering av at de frivillige som utfører dugnadsarbeid for Fjordteam AS ikke er å anse som arbeidstakere.

Dermed stopper saken opp før den havner i rettsalen og samtidig slipper dugnadsselskapet å føre timelister og betale minstelønn til menighetsmedlemmer som jobber frivillig for dem.

- Konkurransevridende
Steinar Krogstad i Fellesforbundet understreker at han foreløpig ikke har lest vurderingene som ligger til grunn for departementets snu-avgjørelse.

Likevel mener han konklusjonen bør tvinge frem et nytt og klarere regelverk.

– Dersom saken blir stående som nå, er det samtidig en oppskrift til alle som vil samle sammen en dugnadsgjeng i et selskap og drive vanlig næringsvirksomhet. Det er konkurransevridende og utfordrer arbeidsgiveransvaret, legger han til.

NHO Service: - Klarere dugnadsregler må på plass

Fagdirektør Even Hagelien i NHO Service. Arkivfoto.

Fagsjef Even Hagelien i NHO Service deler Fellesforbundets oppfatning om at klarere dugnadsregler må på plass i kjølvannet av Fjordteam-saken.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at Smiths venner sine dugnadsselskaper må følge de lovene og reglene som gjelder. Derfor ønsket vi også at Arbeidstilsynet skulle følge opp og kontrollere virksomheten.

– Det har de gjort, og dersom det er slik at ingen lover og regler er brutt, så betyr det samtidig at regjeringen nå må se nøyere på hvilke regler man skal ha. Vi kan ikke ha et system som åpner opp for å omgå grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, sier Even Hagelien til Byggeindustrien.

Han forstår at saken er krevende for myndighetene.

– Utfordringen er hvilke konsekvenser påleggene vil få for andre som driver dugnadsarbeid. Å forby dugnadsarbeid i helhet, ville stride mot grunnleggende norsk kultur. Men vi er nødt å forhindre at man får strukturer som går i direkte konkurranse med næringslivet, sier han.

Arbeidstilsynet: - Forholder oss til konklusjonen

Direktør for Arbeidstilsynet region sør, Arve Semb Christophersen, sier følgende om Arbeids- og sosialdepartementets konklusjon: 

– Vi gjorde vårt vedtak basert på vår oppfatning av saken, og registrerer at direktoratet gjorde noen endringer på det i sin vurdering og at departementet nå gjør enda flere endringer. Det forholder vi oss til, sier Christophersen.

Christophersen, som tidligere har uttalt at Arbeidstilsynet har hatt flere lignende dugnadsselskaper på blokka, legger ikke skjul på at saken kommer til å ha betydning for hvordan de vil håndtere lignende saker i fremtiden.

– Det vil den naturligvis ha, men jeg oppfatter konklusjonen til departementet dithen at det må gjøres konkrete vurderinger på hva som er dugnad eller ikke i hver enkelt sak, sier Christophersen.

Få saker som blir omgjort

Det er få av Arbeidstilsynets vedtak om pålegg som blir påklagd. Derfor er det også svært få som omgjøres av departementet, slik som er tilfellet i denne saken.

– De få klagesakene vi har er alltid interessante og har alltid noe i seg som vi kan lære av. For vår del har denne saken vært en nyttig gjennomgang, og det har ikke vært bortkastet selv om det er vanskelige spørsmål som reises, sier Christophersen.

Fjordteam: - Opptatt av å gjøre alt riktig

Dugnadsselskapet Fjordteam har i en pressemelding uttalt at de mener saken er prinsipiell viktig for flere enn dem selv.

– Fjordteam AS, og vår eier Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord, har alltid vært opptatt av å gjøre alt riktig i henhold til gjeldende lover og regler. Vi er derfor selvfølgelig meget tilfreds med at departementet er enige i vår forståelse av saken, og nå gir oss fullt medhold. Dette er en avgjørelse som er prinsipiell viktig både for den virksomhet vi driver, og for andre frivillige organisasjoner som baserer sin drift på dugnadsinnsats, sier styreleder Kjell Kronstad i en pressemelding.

– Det at Fjordteam AS og BKM Sandefjord sine medlemmer har måttet bruke energi og tid på å imøtegå disse anklagene om lovbrudd, har vært krevende og belastende for oss. Vi ser nå frem til å benytte tiden til det vi brenner for – å bidra til gode rammevilkår for foreningen, legger han til.

Direktoratet for Arbeidstilsynet, som fattet vedtaket som nå er overprøvd, ønsker ikke å kommentere saken før de har satt seg grundigere inn i avgjørelsen til departementet.