Anskaffelsesleder Jan Vormeland er leid ut til Follobanen av selskapet Médiateur. Selskapet, som har Bane NOR-direktør Henning Scheel som varamedlem, er nå under tvangsoppløsning for manglende 2016-regnskap. Illustrasjonsfoto.

Selskapskobling mellom Bane NOR-topper er ikke registrert i habilitetsregister

Habilitetsregisteret i Bane NORs utbyggingsdivisjon ble etablert i mars 2017. I juni samme år ble Henning Scheel ansatt som kontrakts- og markedsdirektør. Likevel er ikke koblingen mellom Scheel og Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur AS registrert. – Det ble informert muntlig, hevder Bane NOR.

Onsdag kunne Byggeindustrien fortelle at selskapet Bane NORs anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland (67) leies ut til Bane NOR via Dovre Group fra sitt eget selskap Médiateur AS. Selskapet til Vormeland er nå under tvangsoppløsning fordi Vormeland ikke har levert årsregnskap for 2016. Vormeland har av personlige årsaker ikke ønsket å kommentere hvorfor årsregnskapet ikke er levert.

Tvangsoppløsningssaken slår ikke heldigere ut for Bane NOR gjennom at varamedlem i styret til Vormelands selskap er Bane NORs kontrakts- og markedsdirektør, Henning Scheel (38). De to har også vært kollegaer i REC Singapore.

Kontrakts- og markedsdirektør i Bane NORs utbyggingsdivsjon, Henning Scheel og anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland, er knyttet sammen i Vormelands selskap Médiateur. Selskapet, som leier ut Vormeland til Bane NOR, er nå under tvangsoppløsning.

Glemte å avregistrere Scheel

Bane NOR, Henning Scheel og Jan Vormeland opplyste onsdag til Byggeindustrien at Bane NOR var informert om koblingen mellom de to, og at de etter planen skulle avregistrere Scheel som varamedlem i selskapet da han ble ansatt som kontrakts- og markedsdirektør i Bane NOR.

Men da selskapet til Vormeland ble satt under tvangsoppløsning i Asker og Bærum tingrett fredag 21. september 2018 – over ett år etter at Henning Scheel ble ansatt i Bane NOR – var fortsatt Scheel registrert som varamedlem til styret i Médiateur.

Varavervet i selskapet har Scheel hatt helt siden Médiateur AS ble opprettet i 2012.

Ifølge Vormeland og Scheel er det Vormeland som har glemt å avregistrere Bane NOR-direktøren.

Bane NOR vil ikke stille til intervju

Byggeindustrien har gjentatte ganger forsøkt å få et møte med Scheels leder, utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR, men hun vil ikke stille til intervju.

Vi har også bedt om dokumentasjon på at Bane NOR var informert om selskapskoblingen, men det kan ikke den statlige byggherren gi.

– Dette har de redegjort for muntlig og det har vært kjent i Bane NOR, skriver kommunikasjonsavdelingen i utgbyggingsdivisjonen i en e-post som har Helga Nes på kopi.

– Har Bane NOR god nok kontroll på selskapsbindinger mellom egne ansatte og innleide ressurser i Follobanen-prosjektet?

– Bane NOR har etablert et habilitetsregister hvor alle som har et budsjettansvar samt alle kontraktsrådgivere skal registrere seg. Både ansatte og innleide konsulenter er forpliktet til å registrere egne og «nærstående» eierinteresser, økonomiske verv og tilknytninger til norske og utenlandske foretak i dette registret. Registeret ble etablert i Utbyggingsdivisjonen i mars 2017, og på konsernnivå tidlig 2018. Det er intensjonen å videreutvikle dette registeret, skriver Bane NOR i mailen til Byggeindustrien.

– Ifølge Scheels Linkedin-side ble han ansatt som direktør i utbyggingsvisjonen i juni 2017, flere måneder etter at divisjonen innførte registeret. Hva var grunnen til at ikke Vormelands og Scheels koblinger i Médiateur ikke ble registrert der?

– Som vi har skrevet tidligere ble habilitetsregisteret etablert i mars 2017, men det var ikke fullt ut implementert i hele organisasjonen da Scheel ble ansatt, svarer Bane NOR.

Byggeindustrien har spurt Bane NOR om hvorfor ikke opplysningene om koblingen i Médiatuer er registrert i ettertid, men vi har ikke fått svar.

Jusprofessor Hans Petter Graver.

Professor ved Institutt for privatrett ved Universtietet i Oslo, Hans Petter Graver, sier til Byggeindustrien at habilitetsregistre er underlagt interne retningslinjer og ikke forvaltningsloven.

– Jeg må understreke at jeg ikke har sett retningslinjene til Bane NOR, men dersom det følger av det som står der, så burde disse koblingene vært registrert, sier Hans Petter Graver.

– Ingen interesser i selskapet

Det har ikke lyktes Byggeindustrien å komme i kontakt med verken Henning Scheel eller Jan Vormeland i løpet av de siste dagene, men onsdag svarte de følgende om Scheels vareverv i Médiateur:

– Ved registreringen av mitt selskap Médiateur i 2012 ble Henning Scheel involvert for å bekrefte min identitet. Han ble i den forbindelse varamedlem selskapet. Utover det har Scheel ingen interesse i selskapet og har heller ikke deltatt på noen aktiviteter i selskapet, sa Vormeland til Byggeindustrien.

– Det var avtalt at han skulle avregistreres i Médiateur, men det har jeg dessverre glemt å gjøre. Det er helt og holdent min feil og grunner i at tiden rett og slett ikke har strukket til. Det er samme årsak som har gjort at jeg ikke har fått levert regnskapet i tide. Det beklager jeg, og jeg vil få dette på plass så raskt som mulig, sa Jan Vormeland og la til at det hadde vært full åpenhet om Scheels og Vormelands tidligere arbeidsrelasjon og om varavervet.

– I forhold til habilitet er det full åpenhet og mitt innleieforhold går direkte til prosjektdirektør, og så går linjen videre til utbyggingsdirektør. Scheel sitter per i dag i stab og er ikke direkte i min rapporteringslinje, sa Vormeland.

Scheel: Full åpenhet om vervet og tidligre arbeidsrelasjon

Henning Scheel skrev i en epost til Byggeindustrien at han formelt skulle ha vært ute av Médiateur for lenge siden.

– Det stemmer at jeg er registrert som varamedlem i Médiateur AS. Jeg skulle ha blitt avregistrert for lenge siden, men det har dessverre ikke skjedd. Det tar Vormeland nå tak i. I forbindelse med min ansettelse i Bane NOR har det vært full åpenhet om min tidligere arbeidsrelasjon til Vormeland i REC og om varavervet i Médiateur, skrev Scheel.

I en tidligere publisert versjon av saken skrev vi at Vormeland var leid ut til Bane NOR gjennom en rammeavtale med WSP. Det riktige er Dovre Group.