Grom Frimannslund vil gi svar til departementet på hvilke konsekvenser Condotte-hevingene vil få i oktober. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

I oktober får vi svaret på hva Condotte-hevingen koster Follobane-prosjektet

I en intern Follobane-rapport for mars ble risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger karakterisert som svært høy. I oktober får vi vite hva regningen ender på etter Condotte-hevingen.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Fredrik Birkheim Arnesen. Foto: Samferdselsdepartementet

Det kommer frem i en e-postutveksling mellom Bane NORs toppsjef Gorm Frimannslund og ekpedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Fredrik Birkheim Arnesen som Byggeindustrien har innsyn i. 

I mailkorrespondansen fra 4. mai i år ber departementet om å få informasjon om konsekvensene av Condotte-hevingen.

Bakgrunnen for spørsmålet er blant annet Byggeindustriens sak om en intern Bane NOR-rapport der det fremgår at risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger ble karakterisert som svært høy etter at Condotte ble kastet ut.

Påfølgende beskyldninger fra opposisjonen i Stortinget om at statsråden hadde holdt tilbake informasjon, trekkes også frem som en av grunnene til at ekspedisjonssjefen tok direkte kontakt med Bane NOR-sjefen for å få en statusrapport.

- Vi antar at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at Bane NOR vet at kostnadsrammen for prosjektet må økes og/eller at prosjektet ikke kan bli ferdigstilt som planlagt mot slutten av 2021, fordi vi i så fall regner med at vi blir varslet omgående av Jdir (Jernbanedirektoratet journ. anm) eller Bane NOR. Fint om dere kan bekrefte det, Gorm. Setter pris på kort informasjon om når dere faktisk vil vite hvilke konsekvenser Condotte-saken vil ha/har for kostnader og fremdrift, skriver Fredrik Birkheim Arnesen i e-posten til Frimannslund.

Ferdigstillelsesdato ikke endret

Til dette svarte Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund følgende:

– Bane NOR hadde senest Follobanen oppe til behandling i ledergruppen i går 3/5. Både styringsrammen (med tidligere endringsmeldinger avklart med JDIR) og ferdigstillelsesdato er ikke endret. Prosjektet står med høy risiko i våre interne rapporter. Det vil prosjektet gjøre frem til det er inngått avtale på de tre utførelseskontraktene på innføring Oslo S som erstatter totalentreprisen som ble kansellert. I oktober vil dette være avklart, og vi kan med sikkerhet si om styringsrammen må endres, skriver Gorm Frimannslund i e-posten.

Full gjennomgang i oktober

Overfor Byggeindustrien bekrefter Frimannslund at regner med å kunne gi det endelige svaret på hva Condotte-hevingen vil koste i medio oktober.

– Vi har lyst ut fire kontrakter, ikke tre som er nevnt i e-posten, og den siste av disse regner vi med å ha avgjort i månedsskiftet september/oktober. Da kjører vi en full gjennomgang av prosjektet, og vi kan gi et svar på tids- og kostnadsbildet i prosjektet, sier Frimannslund.

Jobber fortsatt utfra fastsatt styringsramme

Til tross for at risikoen for overskridelser både på tid og kostnad er beskrevet som høy både i e-posten og i den interne månedsrapporten, har han ikke gitt opp om å komme innenfor styringsrammen.

– Vi mener det er altfor tidlig å si at det ikke vil gå per dags dato. Ja, det er risiko i det vi holder på med, det skriver jeg også i mailen, men det er også en mulighet for at det holder, sier Gorm Frimannslund.

– Hvis du skulle gi et prosentanslag på hvor stor sannsynlighet det er for at dere klarer det innenfor dagens styringsramme, hva ville det vært?

– Det tør jeg ikke svare på. Det er usikkert hva de fire anbudene vil ende på. Vi har markert denne saken med rød risiko på penger og fremdrift, men jobber fortsatt utfra gjeldende styringsramme og åpning desember 2021, sier Frimannslund.

Bane NOR har tidligere opplyst til Byggeindustrien at de fire kontraktene som skal lyses ut ligge i størrelsesordenen 100 til 350 millioner kroner.

Frimannslund legger ikke skjul på at det er stor interesse rundt fremdriften på prosjektet i kjølvannet av Condotte-hevingene.

– Interessen er stor både fra departementet, fra Stortinget og ikke minst internt hos oss selv, sier Frimannslund.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet.

Betalingstrøbbel

Den 30. januar i år måtte Bane NOR gå til det drastiske steget å kaste ut den konkurstruede entreprenøren Condotte på Follobanen-prosjektet.

Da hadde det gått nesten en måned uten av leverandører og underentreprenører hadde fått betalt av den italienske entreprenøren, og arbeidene hadde stoppet helt opp. Også sommeren 2017 var det betalingstrøbbel og Bane NOR opplevde stans på Condottes del av prosjektet.

Follobane-prosjektet er kalkulert til rundt 25 milliarder kroner og skal etter planen stå ferdig i slutten av 2021.

Condotte hadde to totalentrepriser på prosjeketet frem til hevingen i vinter. Verdien på de to kontraktene, Innføring Oslo S og drill and split under Ekebergåsen, var på totalt 3,5 milliarder kroner.