EKEBERGÅSEN. Fullføring av tunnelarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem er blant kontraktene som lyses ut. Illustrasjon: Bane NOR

Follobane-prosjektet lyser ut fire nye kontrakter på Condotte-arbeidene

Snart tre måneder etter at Condotte ble kastet ut fra Follobanen, har Bane NOR bestemt seg for å konkurranseutsette fire kontrakter på Condotte-arbeidene. Den første kan være ute i markedet i april.

Prosjektdirektør i Follobanen, Per David Borenstein, og Bane NOR presenterte torsdag hvilken modell de har valgt å gå for når de gjenstående Condotte-arbeidene blir lyst ut. Foto: Madeleine Bergheim

Bane NOR ved Follobaneprosjektet har revidert kontraktstrategien etter at de to totalkontraktene ved Oslo sentrum (EPC Oslo S Civil og EPC Drill & Blast) ble hevet tidligere i slutten av januar.

Det opplyser de i en e-post til Byggeindustrien torsdag.

Bane NOR har etter hevingen selv videreført anleggsarbeidet blant annet ved å tre inn i enkelte avtaler som Condotte hadde med underentreprenører.

- Dette gjelder særlig sikkerhetskritisk arbeid, arbeid ved spor og tilrettelegging før sommerens stans i togtrafikken. I den perioden skal det utføres viktig anleggsarbeid, melder Bane NOR.

Arbeidet som gjenstår etter Condotte og som nå lyses ut, er delt inn i fire utførelsesentrepriser.

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo SCivil lyses disse kontraktene ut:

  • Grunn og betongarbeid Oslo S – Bispegata
  • Grunn og betongarbeid Klypen – Loenga
  • Grunn og betongarbeid Loenga – Ekebergåsen

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast lyses denne kontrakten ut:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem.

De fire kontraktene vil bli utførelsesentrepriser basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405.

Bakgrunnen for dette skal ifølge Bane NOR være fordi prosjekteringsarbeidet i all hovedsak er fullført.

Bruker TransQ

Ifølge Bane NOR vil kvalifikasjonsordningen TransQ, med tilleggskrav, vil bli benyttet for kvalifisering av tilbydere for hver og en av konkurransene som lyses ut.

Konkurransene lyses ut etter hverandre i løpet av april/mai og juni 2018.

Kastet ut i januar

Bane NOR kastet ut konkurstruede Condotte på Follobane-prosjektet den 29. januar i år og valgte selv å ta over styringen selv inntil en permanent løsning kom på plass.

Grepet tok de for å hindre at prosjektet stoppet helt opp som en følge av at underleverandører og underentreprenører ikke fikk betalt av italienerne.

Bane NOR og Follobane-ledelsen har samtidig jobbet i flere måneder med å få på plass en kontraktsmodell for arbeidene som gjensto på de to kontraktene til Condotte.

Ifølge Bane NOR hadde Condotte kommet halvveis på innføringen av Follobanen til Oslo S ved tidspunktet for kontraktsheving, mens mellom 25 og 30 prosent gjensto av arbeidene på Drill & Blast-kontrakten da italienerne ble kastet ut i januar.

De to Condotte-kontraktene

Follobaneprosjektet var i utgangspunktet delt inn i fem hovedentrepriser (EPC-kontrakter) til en samlet verdi på over 25 milliarder kroner.

De to kontraktene Condotte hadde var:

  • Oslo S Civil-kontrakten som gjaldt innføring av spor til Oslo S. Den omfattet bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, under en del av kulturvernområdet Middelalderparken og frem til tunnelinnslaget i Ekebergåsen og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya.
  • Drill and blast-kontrakten gjaldt tunnlearbeidene under Ekbergåsen. Arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet omfattet både konvensjonell sprengning og mekanisk bryting av fjell. Arbeidet strekker seg fra Mosseveien og 1.200 meter inn i Ekebergåsen.