Per David Borenstein er prosjektdirektør i Follobane-prosjektet. Han håper de vil treffe markedet godt etter at de to Condotte-oppdragene er delt opp i fire. Foto: Madeleine Bergheim

Derfor splittet Bane NOR Condotte-kontraktene i fire – og så store blir de

Follobane-prosjektet har valgt å dele de to Condotte-kontraktene opp i fire for å treffe markedet best mulig. Kontraktene vil ligge på mellom 100 og 350 millioner kroner, og prisen på prosjektet kan øke. 

Det har vært knyttet stor spenning i anleggsbransjen til hvordan Bane NOR ville legge opp det videre løpet for Condottes to milliardkontrakter på Folloabnen. Italienerne, som er konkurstruet, ble kastet ut av prosjektet i januar da de ikke klarte å betale sine norske samarbeidspartnere.

Torsdag morgen kom meldingen om at de gjenstående arbeidene blir delt inn i fire kontrakter.

– Vi har sett på det som står igjen av arbeidene etter Condotte, og siden prosjekteringen mer eller mindre er ferdig, har vi valgt å dele opp kontraktene i passe store jobber for å treffe markedet best mulig. De blir delt opp geografisk og i utførelesesentrepriser, sier prosjektdirektør Per David Borenstein iPer David Borenstein til Byggeindustrien

100 til 350 millioner

Ifølge Bane NOR vil de fire kontraktene som skal lyses ut ligge i størrelsesordenen 100 til 350 millioner kroner.

Men hvor mange av dem som ligger i det øverste prissjiktet av dette spennet, vil ikke Follobane-ledelsen kommentere før kontraktene lyses ut.

Det vil skje i månedsskiftet april-mai og utover i juni.

Oppdelingen og størrelsen på oppdragene er gjort etter en intern analyse. Vi tror det er en god modell som vil gi god konkurranse, og vi håper å være i gang med arbeidene etter sommeren, sier Borenstein.

– Hvor mye dyrere vil dette bli totalt for prosjektet?

– Det gjenstår å se. Kostnadene er avhengig av de prisene vi får fra markedet, sier Borenstein.

Samtidig får Bane NOR økte kostnader fordi de må styrke seg internt for å håndtere oppgavene knyttet til prosjektet.

– Vi styrker byggherreorganisasjonen, og det har vi allerede startet med. Vi tar inn folk etter behov hele tiden, og har rammeavtaler med blant andre ÅF Advansia som vi benytter oss av. Vi har også egne ressurser, sier Borenstein.

Dere har et tøft tidspress, hva med tidsbruken her?

– Det er jo avhengig av hvordan markedet reagerer. Vi har tapt noe tid med denne hendelsen med Condotte, og håper å komme i gang raskt etter sommeren. Vi lager underlaget for konkurransene nå, men siden arbeidene er godt beskrevet allerede er ikke det en veldig krevende jobb å definere arbeidsomfanget, sier Borenstein.

– Dere valgte utførelesentrepriser, og ikke EPC-strategi som sist. Er det et signal om at EPC-strategien, som var omstridt i bransjen i forkant av prosjektet, var gal?

- Overhodet ikke. Det er rett og slett en situasjonsbetinget anskaffelsesprosess. E’en for Engineering i EPC faller bort så lenge det meste av prosjekteringen er gjort. I tillegg har vi innledet samarbeid med det engineering-selskapet som har vært med Condotte i prosjektet, SWS, slik at de kan ta hånd om spørsmål som måtte komme opp rundt tegninger, sier Per David Borenstein.

Riktig, mener BNL

Jon Sandnes i BNL.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, tror det er en klok beslutning av Bane NOR av velge utførelsesentreprise på de gjenstående arbeidene.

- Det er nok en riktig beslutning. Når man har prosjektert noe ferdig, så bruker man ikke en EPC-kontrakt. Det er en form som tas i bruk når nå man bygger samtidig som man prosjekterer, og når de har det meste på plass, mener jeg det er riktig å endre modell, sier Jon Sandnes.

Med fire kontrakter i størrelsesordenen 100 til 350 millioner kroner, tror Jon Sandnes i BNL at de vil treffe markedet godt.

- Særlig med situasjonen de har kommet i, med et vanvittig tidspress, så ville det vært krevende med en kjempekontrakt her, sier Jon Sandnes.

Arbeidet som gjenstår etter Condotte og som nå lyses ut, er delt inn i fire utførelsesentrepriser.

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil lyses disse kontraktene ut:

  • Grunn og betongarbeid Oslo S – Bispegata
  • Grunn og betongarbeid Klypen – Loenga
  • Grunn og betongarbeid Loenga – Ekebergåsen

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast lyses denne kontrakten ut:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem.

De fire kontraktene vil bli utførelsesentrepriser basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405.