Ferdig støpt kulvert står til herding og skal presses til sommeren. Foto: Bane NOR

Skyver ikke på 2021-ferdigstillelse - slik vil Bane NOR holde Follobanen på skinner

Til tross for at en intern månedsrapport for mars viser at risikoen for forsinkelser i prosjektet er svært høy, er Bane NOR optimister med å komme i mål som planlagt i desember 2021. Nå er to av de fire «Condotte-kontraktene» lyst ut i markedet.

– Desember 2021 er fortsatt planlagt tidspunkt for ferdigstillelse av Follobaneprosjektet. 107 selskaper er nå involvert i produksjonen av megaprosjektet, skriver Bane NOR i en pressemelding fredag.

Byggeindustrien fikk i slutten av april tilgang til en intern månedsrapport som viste risikoen for både forsinkelser og økte kostnader var svært høy etter hevingen av Condotte-kontraktene.

I tillegg kom det frem at signalinstallasjonen lå langt bak skjema, noe som også ble betegnet som en risiko for prosjektet som har en kostnadsramme på rundt 25 milliarder kroner.

– Bruddet med den italienske entreprenøren Condotte gir utfordringer som møtes med tiltak for å holde frister og arbeidsplaner i Follobaneprosjektet, heter det i meldingen fra Bane NOR.

– Enkelte forutsetninger må på plass i månedene fremover for å sikre at vi holder tidsplanen, blant annet er vi avhengig av svært godt arbeid i de sommerukene det er stans i togtrafikken, utdyper prosjektdirektør Per David Borenstein.

De fire nye kontraktene
Ifølge Bane NOR er det stor aktivitet på alle de fem anleggsområdene mellom Oslo og Ski, og samtidig er fire kontrakter planlagt for arbeid som skulle vært utført av totalentreprenøren Condotte.

To av disse kontraktene er nå publisert i leverandør- og kvalifikasjonssystemet TransQ.

– Samfunnsoppdraget vårt er en rask utbygging for å styrke togtilbudet i Follo-regionen, der det nå er sterk nærings- og boligvekst på grunn av jernbaneutbyggingen. Vi skal gjøre alt vi kan for å bygge etter tidsplanen uten å gå på akkord med kvalitet og sikkerhet, understreker Borenstein i meldingen.

107 selskaper
I hele Follobaneprosjektet er nå 107 selskaper i arbeid, medregnet totalentreprenørene Acciona Ghella (tunnelboring) og OHL (delprosjekt Ski).

For arbeid fra Åsland har Acciona Ghella 12 underleverandører, mens 24 underleverandører i Ski bidrar i det som er Norges hittil største samferdselsprosjekt.

– Det er stor spredning i kontraktene og svært mange av underleverandørene er norske selskaper, sier prosjektdirektøren.

Stor sysselsetting
Totalentrenørene og de andre selskapene i Follobaneprosjektet har nå til sammen 1.678 ansatte og innleide.

I tillegg kommer Bane NORs byggherreorganisasjon i Follobaneprosjektet med opp mot 200 ansatte og innleide fagpersoner.

– Det omfattende arbeidet i anlegget følges opp daglig. Byggherreorganisasjonen skal sikre at Bane NOR får den kvaliteten og sikkerheten som er planlagt og se til at entreprenørene leverer det anlegget Bane NOR har beskrevet i kontraktene, heter det i meldingen.