Det ble inngått direkteanskaffelse med AF for sikkerhetskritiske arbeider i Ekebergåsen-tunnelene i mars. Kontrakten inkluderte også ferdigstillelse av Alna-elva slik at den håndterer en mulig vårflom. Illustrasjon: Bane NOR

Follobanen inngikk AF-kontrakt etter direkteanskaffelse

I mars inngikk Bane NOR kontrakt med AF Gruppen på Follobanen uten å lyse den ut i markedet. – Vi valgte direkteanskaffelse av sikkerhets- og risikokritiske årsaker, opplyser Bane NOR.

Bane NOR valgte å gi AF Follobane-kontrakten etter en direkteanskaffelse som ble inngått den 5. mars. Det ble gjort av sikkerhetsårsaker.

Det kommer frem i en e-post sendt fra utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes, til Samferdselsdepartementet den 5. april. E-posten ble sendt som et svar på spørsmål fra departementet rundt status for prosjektet etter Condotte-hevingen i januar.

Konkurstruede Condotte, som hadde to Follobane-kontrakter til en samlet på verdi på rundt 3,5 milliarder kroner, ble kastet ut fra prosjektet den 30. januar da de ikke klarte å betale leverandører og underentreprenører i prosjektet.

I e-posten til departementet skriver utbyggingsdirektøren at Bane NOR på det tidspunktet (5. april) hadde trådt inn i 33 av til sammen 36 Condotte-kontrakter på Follobanen.

Her skriver hun også om direkteanskaffelsen med AF for sikkerhetskritiske arbeider i Ekebergåsen-tunnelene.

– Dette inkluderer ferdigstillelse av Alna-elva slik at den håndterer en mulig vårflom, skriver Helga Nes i e-posten til departementet.

I e-posten kommer det også frem at det per uke 12 var inngått betalingsavtaler med cirka 50 firma for utført arbeid, der Bane NOR ikke trer inn i kontraktene.

– Leverandører melder tilbake at de er veldig godt fornøyd med måten Bane NOR har håndtert situasjonen etter terminering av kontraktene, heter det i e-posten.

– Ikke tidskritiske årsaker

Anskaffelsesleder på Follobane-prosjektet, Jan Vormeland.

Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland understreker overfor Byggeindustrien at det var sikkerhetsmessige årsaker, ikke tidskritiske årsaker, til at de gikk for en direkteanskaffelse med AF.

– Det viktigste var å gjøre ferdig arbeider rundt elva Alna før vårflommen, og det viste seg i ettertid at det var veldig bra at det ble gjort. Så var det også sentrale arbeider på inngående Østfoldbane og fullføring av søndreportal på drill and split-kontrakten til Condotte, som vi var nødt til å få gjort av sikkerhetsmessige årsaker, sier Vormeland i Bane NOR til Byggeindustrien.

– Var dette også tidskritiske arbeider?

– Nei, arbeidene som inngår i AF-kontrakten har ikke vært tidskritisk for å få gjennomført prosjektet. Vi hadde en masse utstyr og pumper som måtte settes i gang igjen etter at Condotte dro fra anlegget. De kunne ikke stå der uten å bli vedlikeholdt, og det ville vært direkte uansvarlig av oss å ikke gjøre noe, sier Vormeland.

– Hvor stor er kontrakten?

– Det husker jeg ikke her og nå, men den er i alle fall under 50 millioner. Dette er en regningsjobb, og da har jeg ikke så lyst til å gå ut med konkrete tall, sier Vormeland.

Han sier oppgaven som skulle løses krevde både spesielt utstyr for splitting av berg og rask mobilisering.

– Den eneste entreprenøren som var i nærheten og kunne mobilisere kjapt, var AF Gruppen. De hadde det utstyret vi trengte for å komme i gang raskt for å sikre anlegget, sier Vormeland.

Vann og pumping

Konserndirektør for anlegg, Arild Moe i AF Gruppen.

AFs konserndirektør for anlegg, Arild Moe, sier til Byggeindustrien at arbeidene som er gjort på bestilling fra Bane NOR dreier seg arbeider som ikke kunne stoppes opp.

- Det er beredskapsmessige arbeider som ikke kan stanses, og når det snakk om produksjon under drift er det ofte forbundet med vann og pumping og den slags. Men jeg har ikke detaljer på akkurat alt som er gjort, sier Arild Moe og legger til at entreprenøren har noen folk på anlegget der i dag.

Bane NOR har lyst ut fire kontrakter etter at Condotte-kontraktene ble delt opp i flere oppdrag.

- Når entreprenørene som får disse oppdragene er på plass, vil den midlertidige kontrakten med AF avsluttes, opplyser Jan Vormeland i Bane NOR.

- Uforutsette ting kan gi rom for direkteanskaffelser

Advokat Marianne H. Dragsten i Synch Advokatfirma er ekspert på offentlige anskaffelser, og hun sier det skal mye til for å inngå en direkte anskaffelse, men at det finnes unntaksbestemmelser dersom det dukker opp uforutsette hendelser på et prosjekt.

– Det at en entreprenør blir kastet ut på grunn av økonomiske problemer, må nok anses som en slik uforutsett omstendighet. Dersom det er gjort en sikkerhetsvurdering som gjør at det er uforsvarlig å avvente en ny konkurranse, så kan det være hjemmel for å inngå kontrakt uten konkurranse. Men da må man kunne vise at det faktisk ikke kunne utsettes, sier Dragsten.

Hun sier at kontraktsverdier på under 50 millioner gjør det noe enklere å inngå en direkteanskaffelse.

– Er kontraktssummen under denne verdien og det oppstår en uforutsett situasjon, så skal det mye til for at det har vært en ulovlig anskaffelse. Verdiberegningen av kontrakten blir i så måte også veldig viktig, sier Dragsten.