Sverre Myrli (A) spurte samferdselsminister Jon Georg Dale om Condotte-saken i den muntlige spørretimen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Follobanen i Stortinget - kritiserte konsulentbruk og kalte lønninger for hinsides

Arbeiderpartiet ville ha forsikringer om at Follobanen ikke sprekker på tid og penger. Tids- og kostnadsramme står fortsatt ved lag, forsikret samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Opprydningskostnadene etter Condotte var onsdag oppe i spørretimen i Stortinget.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli ville vite når Bane NOR og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kan legge frem en fullstendig oversikt over hvilke tids- og økonomikonsekvenser Condotte-hevingen har fått for 26-milliardersprosjektet.

Bane NOR signaliserte først at dette ville skje i høst, men det er blitt skjøvet ut i tid. Nå er det januar som er det siste som er kommunisert fra Bane NOR.

- Bane NOR mener å kunne legge fram en fullstendig kostnadsoversikt for Follobane-prosjekt innen kort tid. Da vil det også bli lagt fram for offentligheten, sa Jon Georg Dale.

Italienske Condotte hadde to store milliardkontrakter på Follobanen. Selskapet er imidlertid truet av konkurs, og Bane NOR ble nødt til å kaste selskapet ut fra prosjektet i januar i fjor.

Dale informerte Stortinget om at oppgjøret med Condotte pågår, men at det er tidkrevende arbeid blant annet fordi de har prosjekter i mange land.

- Bane NOR har informert meg at foretaket er i god dialog med Condotte om oppgjør, og at de forventer å sluttføre prosessen så raskt det er praktisk mulig, sa Dale.

Kostnadsrammen står ved lag

Jon Georg Dale la ikke skjul på at han synes det er uheldig med alle komplikasjonene som har oppstått på prosjektet etter Condottes økonomiske problemer.

-  Bane NOR har strevet etter å håndtere utfordringene så ryddig som mulig. De har hele tiden hatt fokus på å redusere de økonomiske konkevensene og holde fremdriften oppe, sa Dale og understreket at både tidsplanen og kostnadsrammen fortsatt står ved lag.

- Kostnadsrammen er på 26,3 milliarder og den gjelder fortsatt. Dersom det skulle bli behov for noe annet, vil naturligvis Stortinget bli forelagt det i tråd med vanlig praksis. Jeg har ikke grunnlag for å tro på nåværende tidspunkt at Stortinget må bevilge mer penger. Tidsplanen for åpning i desember 2021 ligger også fast, sa Dale.

Ikke beroliget

Sverre Myrli ble ikke beroliget og trakk fram at det er delt ut fire nye kontrakter til andre entreprenører etter utkastelsen, og at disse har en prislapp på godt over milliarden.

- Så er det også snakk om en erstatningssum som Bane NOR må betale til Skanska på 275 millioner kroner etter dommen i Borgarting lagmannsrett. I sum er det altså snakk om veldig mye penger som alt rotet rundt Condotte har ført til. Det er også avslørt uryddige ansettelsesforhold, stor bruk av innleie av svært dyre konsulenter, og det har kommet frem at lønnsnivået på enkelte ansatte er helt hinsidge. Spørsmålet er om statsråden har kontroll på utbyggingen av Follobanen? ville Sverre Myrli vite.

- Ja, det har vi nå. Men det er ikke til å legge skjul at vi skulle gjerne vært foruten utilsiktet kostnadsvekst, rettssaker og tvister. Vi har hatt forskyvninger i tidslinjene, og vi har hatt glidning i kostnadene. Jeg mener det er avgjørende nå er at de som er ansvarlige for gjennomføringen at resten av prosjektet, sørger for at det skjer innenfor den tidslinjen som er forespeglet og innenfor de økonomiske rammene de har til disposisjon. Det legger jeg til grunn at de gjør, svarte Dale.

Vurderer anke

Samferdselsministeren kommenterte også dommen fra Borgarting der Skanska ble tilkjent en erstatningssum på rundt 275 millioner kroner fordi Condotte i utgangspunktet skulle vært avvist fra konkurransen.

- Bane NOR vurderer nå dommen grundig, og vil ta endelig stilling til spørsmålet om anke, sa Dale.