Einar Kilde ble konserndirektør for utbygging i Bane NOR 1. oktober 2018. I 2017, samtidig som han hadde toppjobb i et malaysisk energiselskap, fikk han utbetalt 1,5 millioner kroner av Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

Fikk 1,5 millioner av Bane NOR året før han begynte som konserndirektør - stillingen ble ikke lyst ut

Einar Kilde hadde toppjobb i Malaysia og fikk utbetalt 1,5 millioner kroner av Bane NOR året før han begynte som konserndirektør for utbygging. Stillingen ble ikke lyst ut da forgjengeren ga seg.

Byggeindustrien har i høst skrevet en rekke saker om ansettelsesprosesser og innleie i statsforetaket Bane NOR.

Flere av sakene Byggeindustrien omtalte fikk Bane NOR-ledelsen til å sette i gang en intern gjennomgang fordi det var «åpne spørsmål» de ønsket å få kartlagt.

Etter gjennomgangen kom det blant annet frem at søkerlisten til den sentrale posisjonen som konserndirektør i utbyggingsdivisjonen ikke var blitt arkivert.

Personen som fikk jobben, Einar Kilde, søkte heller ikke på stillingen, men ble ansatt etter et utvidet søk.

Nå viser det seg at:

  • Einar Kilde ble ansatt av Bane NOR høsten 2017.
  • Stillingen som konserndirektør for utbyggingsdivisjonen ble aldri lyst ut på nytt etter at Helga Nes ga seg.
  • Einar Kilde fikk 1,5 millioner kroner i honorar før han formelt tiltrådte 1. oktober 2018.
  • Styreleder Siri Hatlen påtar seg ansvaret for manglende arkivering av søkerlisten til konserndirektørstillingen hos Bane NOR.

Styreleder i Bane NOR Siri Hatlen sier hun tar ansvar dersom det ble gjort en formalfeil da Helga Nes gikk av som konserndirektør og stillingen hennes gikk til Einar Kilde uten å bli lyst ut på nytt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Einar Kilde tok over som konserndirektør for utbygging den 1. oktober 2018 etter tidligere Statoil-topp Helga Nes som gikk av i Bane NOR i september.

Men allerede ett år før Kilde begynte i sin nye jobb i Bane NOR – høsten 2017 – ble han ansatt av statsforetaket.

På det tidspunktet hadde Kilde en toppstilling som konserndirektør for prosjektdivisjonen i det malaysiske energiselskapet Sarawak Energy Berhad.

Der hadde han ifølge Linkedin ansvaret for en prosjektportefølje på 40 milliarder norske kroner.

Med avtalen som ble inngått mellom Kilde og Bane NOR høsten 2017, fikk den nye konserndirektøren i Bane NOR under oppsigelsestiden i Sarawak Energy Berhad en lukrativ start på karrieren sin i statsforetaket.

I 2017 – ett år før han formelt tiltrådte – ble det utbetalt 1,5 millioner kroner i honorar fra Bane NOR til Einar Kilde. Opplysningene får Byggeindustrien bekreftet av styreleder Siri Hatlen i Bane NOR.

– Det er riktig at vi gjorde en avtale med Einar Kilde høsten 2017, og utbetalingen som du viser til på 1,5 millioner, gjelder kompensasjon for kjøp av tjenester i 12- måneders perioden frem til han begynte i Bane NOR 1. oktober i år, sier Siri Hatlen til Byggeindustrien.

Hatlen deltok i sluttintervjuet med Kilde sammen med konsernsjef Gorm Frimannslund som på det tidspunktet hadde overtatt ansvaret for ansettelsesprosessen.

Ikke en «sign-on-bonus»
Onsdag møtte styrelederen Byggeindustrien til et lengre intervju der hun forteller om den krevende ansettelsesprosessen som til slutt førte til at tidligere konserndirektør for utbygging, Helga Nes, gikk inn i en midlertidig rolle som konserndirektør i statsforetaket samtidig som det ble arbeidet med å finne en permanent løsning.

Den langsiktige løsningen ble Einar Kilde som de siste åtte årene har hatt en lederstilling i Sarawak Energy Berhad i Malaysia. Før Sarawak jobbet han som konserndirektør for prosjektdivisjonen i REC med prosjekter i Norge, Singapore og USA.

I RECs Singapore-prosjekt hadde han de tre andre nåværende Bane NOR-toppene Henning Scheel, Per David Borenstein og Jan Vormeland i sitt prosjektteam.

Styreleder Siri Hatlen avviser at honoraret fra Bane NOR på 1,5 millioner kroner var en såkalt «sign-on-bonus».

– Nei, det var det ikke. Det var ønsket fra Bane NOR å kunne involvere Einar som påtroppende konserndirektør i denne perioden og han fikk kompensasjon for å bidra med rådgiving, deltagelse i møter og annet arbeid i perioden frem til han tiltrådte stillingen i Bane NOR, sier hun.

– Hvor mange timeverk har Kilde levert for 1,5 millioner kroner?

– Det har jeg som styreleder naturlig nok ikke oversikt over. Konserndirektør for utbygging er kanskje den viktigste rollen i Bane NOR, ved siden av konsernsjefstillingen, med tanke på de enorme milliardprosjektene som skal rulles ut de kommende årene. Det er helt sentralt at denne personen har nødvendig autoritet og erfaring fra store, komplekse prosjekter, sier Siri Hatlen.

Bane NORs styreleder understreker at man var opptatt av å kunne trekke på den tunge prosjekterfaringen til Einar Kilde mens enheten var under etablering og frem til han kunne tiltre stillingen.

– Einar har jobbet med store komplekse prosjekter hele sitt liv, og det er en god regel at «den som skal bære sekken også skal være med å pakke den». Vi mener løsningen som ble valgt totalt sett var best for Bane NOR, sier Siri Hatlen.

Vanskelig prosess
Hun legger ikke skjul på at arbeidet med å rekruttere en konserndirektør for utbyggingsdivisjonen var en av de mer krevende oppgavene Bane NORs styre hadde da de i 2016 skulle etablere et nytt statsforetak etter at jernbanereformen ble vedtatt i Stortinget.

Ettersom virksomheten i Jernbaneverket og Rom Eiendom først ble overført til Bane NOR ved årsskiftet 2016-2017 var det styret som ledet arbeidet med støtte fra et lite sekretariat.

Den viktigste oppgaven var å rekruttere hele konsernledelsen til Bane NOR. For å bistå med dette, benyttet det nyetablerte styret i Bane NOR seg av eksternt rekrutteringsbyrå.

– Styret etablerte et ansettelsesutvalg med mandat fra styret. Det var meg, nestleder i styret og en representant valgt av de ansatte. Sammen med rekrutteringsbyrået jobbet vi frem kravspesifikasjoner for stillinger i den nye konsernledelsen. Det var gode interne kandidater fra Jernbaneverket og Rom Eiendom på flere av stillingene, men med unntak av der noen hadde rettigheter til stillingen, ble stillingene lyst ut eksternt ettersom dette var et nytt statlig foretak, sier Hatlen.

Ifølge Hatlen var det noen stillinger som pekte seg ut når det gjaldt ønsket om å rekruttere ressurser utenfor det gamle Jernbaneverket.

En av dem var jobben som konserndirektør for utbygging.

25 kandidater ble ifølge Hatlen kontaktet av rekrutteringsbyrået vedrørende utbyggingsdirektør-jobben, 17 søkte og sto på søkerlisten og 13 ble intervjuet av rekrutteringsbyrå.

Byggeindustrien har tidligere skrevet at denne søkerlisten ikke finnes arkivert i Bane NOR-systemet. Nederst i saken kan du lese at Hatlen selv tar ansvar for at søkerlisten ikke ble arkivert, slik reglene krever.

Ifølge Hatlen tilfredsstilte ingen av kandidatene kravene som nytilsatt konsernsjef og styret i Bane NOR satte. De ønsket seg først og fremst en kandidat med tung prosjekterfaring.

Ifølge Hatlen hadde Bane NOR-styret allerede tidlig høsten 2016 – før konsernsjef Gorm Frimannslund ble ansatt – Einar Kilde på toppen av sin ønskeliste som konserndirektør for utbygging.

– Han var en av en liten håndfull kandidater som vi ønsket til denne posisjonen, men på det tidspunktet var Kilde i Malaysia og han var ikke klar for å ha en dialog om stillingen med oss. Da ble han satt «på venteliste», mens det ble arbeidet videre med å finne andre kandidater, sier Hatlen.

Leide inn Helga Nes på grunn av mangel på kandidater

Helga Nes var først leid inn som midlertidig konserndirektør for utbygging før hun ble fast ansatt. Da hun gikk av ble ikke stillingen lyst ut på nytt. Foto: Bane NOR

Bane NORs styreleder sier mangel på kandidater på det nivået som styret ønsket seg, var grunnen til at tidligere Statoil-topp Helga Nes ble leid inn som midlertidig konserndirektør for utbygging fra 24. oktober 2016 til 30. april 2017.

Men fra 1. mai 2017 til 30. september i 2018 var hun fast ansatt som utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Til tross for at det aldri ble kommunisert verken eksternt eller internt, var den faste ansettelsen av Nes ifølge Hatlen aldri sett på som en langsiktig løsning.

Den opprinnelige planen var at Helga Nes skulle sitte i tre-fire måneder, men siden rekrutteringsprosessen dro ut i tid, fikk Bane NOR-ledelsen overtalt Nes til å bli sittende lenger enn planlagt.

– Helga syntes også at jobben var interessant. Vi hadde en forståelse oss imellom at ansettelsen var tidsbegrenset. Hun var klar på det da hun sa ja til å fortsette utover de første 3-4 månedene. Det var definitivt den beste løsningen for Bane NOR. Men både Nes og vi var enige om at hun ikke hadde den profilen Bane NOR trengte på sikt, da vi var på jakt etter en person med stor gjennomføringserfaring for store og komplekse prosjekter, sier Hatlen. 

– Det er dog meget viktig for meg å presisere at Helga Nes' lange og brede kompetanse blant annet fra konsernledelsen i Statoil, var svært viktig i den innledende fasen med å etablere Utbyggingsdivisjonen, både med tanke på rekruttering av nøkkelpersonell med stor prosjekterfaring, utvikling mot ny organisasjonsstruktur, standardisering av arbeidsprosesser og systemer. Hun var også viktig i arbeidet med å sikre erfaringsutveksling på tvers av prosjekter, for å nevne noe, sier Hatlen.

Lyste ikke ut stillingen til Helga Nes på nytt

Mens Helga Nes satt som leder i utbyggingsdivisjonen, hadde Bane NOR-ledelsen fortsatt ikke gitt opp tanken om å rekruttere Einar Kilde.

– Det ble opprettet ny kontakt med ham på et tidspunkt høsten 2017. Da sa han seg villig til å vurdere stillingen fordi det passet bedre med tanke på arbeids- og familiesituasjonen hans i Malaysia. Han var da allerede blitt kvalitetssikret av rekrutteringsbyrået ett år tidligere, Bane NOR hadde CV-en referanser på ham. Konsernsjefen ledet nå prosessen og det ble gjennomført intervju der jeg deltok i september 2017 som resulterte i at han fikk tilbud om stillingen, sier Siri Hatlen.

– Men da hadde ikke stillingen blitt lyst ut på nytt til tross for at Helga Nes hadde vært fast ansatt som konserndirektør utbygging en periode?

– Nei, den ble ikke utlyst på nytt, men saken var i realiteten aldri blitt lukket. Dersom vi har gjort en formalfeil, så tar jeg ansvaret for det, sier Hatlen.

– Burde stillingen vært lyst ut på nytt?

– Det kan du kanskje argumentere for, men Bane NOR ansatte Einar Kilde allerede høsten 2017, bare ni måneder etter at den første ansettelsesrunden ble avsluttet. Både rekrutteringsbyrået og Bane NOR hadde søkt etter kandidater over lang tid og stillingen hadde vært utlyst, så man anså det som lite sannsynlig at en ny utlysning hadde brakt frem helt nye kandidater, sier Hatlen.

– Einar Kilde ble ansatt høsten 2017 og i november kom hans tidligere kollega fra REC i Singapore, Per David Borenstein inn som prosjektdirektør på Follobanen. I og med at Kilde skulle være med å bygge opp sin egen organisasjon, var han en del av ansettelsen av Borenstein?

– Som styreleder er jeg i tråd med beste praksis involvert i prosessene med å ansette de som rapporterer til konsernsjef, det vil si konserndirektørene gjennom det vi kaller bestemor- og bestefar-prinsippet. Jeg var derfor ikke involvert i prosessen med ansettelse av prosjektdirektør for Follobanen, utover at styret generelt var opptatt av at man fant en god erstatter for Erik Smith, sier Hatlen.

– Jeg finner det heller ikke naturlig at Bane NOR skal redegjøre i detalj om hvem som har vært involvert i ulike ansettelsesprosesser utover at du allerede har fått innsyn i søkerlister. I og med at Kilde på dette tidspunkt var ansatt som konserndirektør, selv om han ikke hadde tiltrådt, og vedkommende skulle rapportere til ham, vil jeg på generelt grunnlag mene at det var svært naturlig og ønskelig at han hadde en rolle i prosessen som ble ledet av Helga Nes. Som du vet var det i forbindelse med ansettelsen av Kilde inngått en avtale om kjøp av tjenester i perioden frem til han kunne tiltre stillingen, legger hun til.

Både Einar Kilde, Helga Nes og Per David Borenstein er kjent med innholdet i denne saken, men de viser til Siri Hatlens kommentarer.

Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein begynte i Bane NOR etter at Einar Kilde hadde fått jobben som Helga Nes sin arvtager som leder av utbyggingsdivsjonen. De to har vært kollegaer tidligere i REC i Singapore. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Styrelederen tar ansvar for manglende arkivering av søkerliste

Siri Hatlen tar ansvar for at søkerlisten til den opprinnelige utlysningen for konserndirektør utbygging i 2016 aldri ble arkivert. Høsten 2017 fikk Einar Kilde jobben etter Helga Nes. Den var da ikke lyst ut på nytt. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Til tross for at en intern gjennomgang avdekket at det ikke fantes en offentlig søkerliste for konserndirektørjobben, så var det ifølge styreleder Siri Hatlen så mange som 25 personer som ble forespurt om jobben.

– Det at søkerlisten ikke er arkivert hos Bane NOR, er jeg den nærmeste til å ta ansvaret for, sier Siri Hatlen til Byggeindustrien.

Men hun understreker at det var flere enn Einar Kilde som ble vurdert til jobben.

– Det var 17 søkere på stillingen som konserndirektør utbygging og rekrutteringsbyrået gjennomførte 13 intervjuer høsten 2016. Vi valgte likevel å sette denne ansettelsesprosessen litt på vent med ønske om å finne enda sterkere kandidater, sier Hatlen.

– Men til tross for at det var 17 søkere, har man likevel ikke arkivert søkerlisten?

– Nei, og den formalfeilen har Bane NOR beklaget. Søkerlisten med 17 navn ble forelagt styreutvalget i møte med rekrutteringsbyrået, men i tråd med vanlig praksis på papir i møtet. Sånne dokumenter skal ikke flyte rundt, derfor blir papirene makulert, forklarer Hatlen.

Hun sier det i oppstartsfasen av statsforetaket Bane NOR var tvil om det forelå krav til offentlige søkerlister og at man hadde en dialog med eierdepartementet om dette. Det er antagelig forklaringen på hvorfor rekrutteringsbyrået heller ikke arkiverte søkerlistene, sier Hatlen.

Hatlen sier at Bane NOR senere har vedtatt å følge mer-offentlighet, noe man ikke hadde gjort på det tidspunktet som søkerlistene skulle blitt arkivert.