Advokat Morten Goller fra Wiersholm førte saken for Skanska. Tirsdag kom dommen der Bane NOR er dømt til å betale nesten 273 millioner i erstatning til Skanska Norge AS. Arkivfoto.

Bane NOR tapte Follobane-anken - må betale Skanska 275,4 millioner

Bane NOR er dømt til å betale Skanska 272,8 millioner kroner i erstatning etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Steinar Myhre i Skanska er fornøyd med dommen fra lagmannsretten. Arkivfoto.

Bane NOR SF må i tillegg også betale saksomkostninger til Skanska Norge AS med 2 632 497 kroner.

Dommen fra lagmannsretten kom tirsdag.

Bakteppet for ankesaken var at Bane NOR i mars 2017 ble dømt i Oslo tingrett til å betale Skanska 305 millioner kroner for brudd på anskaffelsesregelverket etter at italienske Condotte ble tildelt kontrakten EPC Civil Oslo S i Follobane-prosjektet.

Condotte ble i januar i år kastet ut av Bane NOR på grunn av store økonomiske problemer.

– Vi er svært glade for dommen og er enige i alle hovedpunktene av rettens vurderinger, sier Steinar Myhre, konserndirektør anlegg i Skanska Norge, til Byggeindustrien.

– Vi har fått gjennomslag på alle punkter. Det er en noe lavere sum enn fra dommen i tingretten, noe som kommer av rettens vurderinger av verdien på fortjenesten på jobben. Utover dette har vi ingen kommentar før dommen er rettskraftig, legger en fornøyd Myhre til.

– Ikke tvil om resultatet

Skanskas advokat Morten Goller er også fornøyd.

– Vi er godt fornøyd med å ha vunnet frem også i lagmannsretten, og konstaterer at det heller ikke i denne instans var tvil om resultatet. For øvrig vil vi avvente ytterligere kommentarer til dommen er rettskraftig, sier Skanskas advokat Morten Goller til Byggeindustrien.

Lagmannsretten: Vesentlig feil

I dommen kommer det frem at lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten når det gjelder spørsmålet om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

– Vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse er oppfylt. Bane NOR (Jernbaneverket) begikk en vesentlig feil ved ikke å avvise Condottes tilbud, slik at det foreligger ansvarsgrunnlag. Det er klar sannsynlighetsovervekt for at Skanska ville fått oppdraget, heter det i dommen. 

– Når det gjelder utmålingen av det økonomiske tapet, har lagmannsretten kommet til et noe annet resultat enn tingretten, da det økonomiske tapet som dekningsbidraget utgjør, må neddiskonteres til vel 272 millioner kroner. Bane NOR må erstatte Skanskas saksomkostninger for lagmannsretten, heter det i dommen.

Ingen fjellforsterkning

Condottes tilbud omfattet ingen fjellforsterkning over den såkalte tresporstunnelen, noe Skanska mente var et absolutt krav.

Dette får de medhold i.

– De (Condotte jorun. anm.) valgte en helt annen løsning enn det som fremgikk av konkurransegrunnlaget. Løsningen avvek klart fra minstekravet om fjellforsterkning med fjellankere over fremtidig tresporstunnel, heter det i dommen.

Ifølge lagmannsretten var årsaken til at Condotte og ingen andre kunne gjøre dette, at de tidligere hadde blitt tildelt «Drill & Blast»-kontrakten.

– Condotte valgte med dette en gjennomføringsmetode som medførte at tunnelsikring i 3-sporstunnelen bare kunne utføres fra tunnelnivå og samtidig som drivingen fant sted. Dette var en mer risikofylt utførelse enn den beskrevne med lange ankere som tillegg til den ordinære tunnelsikring. I praksis «overførte» følgelig Condotte dermed oppgaven med fjellforsterkning til seg selv, men under en annen kontrakt. Andre tilbydere kunne ikke dytte denne oppgaven over til «Drill & Blast»-entreprenøren. Avviket fra kravet om fjellforsterkning med fjellankere endret følgelig konkurransesituasjonen vesentlig for Civil Oslo S-prosjektet, heter det i dommen og lagmannsretten konkluderer med at italienerne valgte en helt annen løsning enn det som fremgikk av konkurransegrunnlaget.

– Bane NOR (Jernbaneverket) begikk en vesentlig feil ved ikke å avvise Condottes tilbud. Det foreligger derfor ansvarsgrunnlag, heter det i dommen.

Ingen avvisningsplikt av Skanska

Bane NOR argumenterte i lagmannsretten for at Skanska ikke hadde krav på erstatning fordi de uansett ville blitt avvist på grunn av vesentlige forbehold og at konkurransen dermed ville blitt avlyst dersom Condottes tilbud ble avvist.

Det avskriver lagmannsretten.

– Lagmannsretten finner det klart at Bane NOR ikke hadde noen avvisningsplikt når det gjelder Skanskas endelige tilbud. Det var i praksis oppnådd enighet om forbeholdene, og under enhver omstendighet dreide det seg ikke om vesentlige forbehold, men forbehold som Bane NOR kunne akseptere, skriver lagmannsretten.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Bane NOR om avgjørelsen fra lagmannsretten.

Dommen er enstemmig.

Bane NOR: Tar dommen til etterretning

Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i Follobanen.

I Bane NOR vil de lese dommen grundig før de avgjør hva de vil gjøre videre.

- Vi tar til dommen til etteretning, og vil studere domsavsiglesen næremere før vi kommer med flere kommentarer, sier kommuniksjonssjef i Follobanen, Kathrine Kjelland til Byggeindustrien.

Hun legger til at Bane NOR mener de har gjort en omfattende og korrekt evaulering av entreprenørene som la inn tilbud for Oslo S-kontrakten.