DN: Bane NOR må vente i minst et halvt år før de får full oversikt etter Condotte-opprydning

Det vil gå minst seks måneder før Bane NOR får full oversikt over merkostnader og forsinkelser etter utkastelsen av Condotte for snart ett år siden.

Ifølge Dagens Næringsliv har Europakommisjonen godtatt at den italienske staten kan gå inn med en lånegaranti på 190 millioner euro for å bidra til redningsaksjonen rundt Condotte.

Garantien skal sikre tilsrekkelig likviditet seks måneder fremover.

Det betyr ifølge Dagens Næringsliv at det tidligst om et halvår blir klart om Bane NOR har noe å hente i det italienske selskapet til dekning av ekstrakostnader etter at de ble kastet ut fra Follobanen i slutten av januar i fjor.

Bakgrunnen var den økonomiske krisen selskapet var havnet i.

Situasjonen har gitt store ekstrakostnader for Bane NOR, men de har så langt ikke samlet oversikt over hvor store ekstrakostnader som løper fra Condotte-oppryddingen, heller ikke over risikoen for forsinkelser.

I juni varslet konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, departementet at Follobaneprosjektet ville ha en foreløpig oversikt over kostnadene i oktober.

Deretter ble dette skjøvet på til desember.

Nå er det januar som er målet til Bane NOR.

– Vi tar sikte på å gjøre opp status i en prosjektgjennomgang tidlig på nyåret, trolig i januar, sier prosjektdirektør Per David Borenstein til Dagens Næringsliv. 

Ifølge Borenstein følger Follobaneprosjektet også med i situasjonen i Condotte og utsiktene til å få oppfylt noen krav mot konsernet.

Her kan avklaring altså ta ytterligere seks måneder etter Europakommisjonens beslutning fra desember om å akseptere garantier til Condotte som ikke i strid med statsstøttereglene.