HAB Construction er allerede i gang på Follobanen. De har fått en av de fire kontraktene etter Condotte.

Restefesten etter Condotte bikker milliarden

I juli ble det tildelt kontrakter for nesten en milliard kroner på Follobanen. Og snart skal ytterligere en kontrakt etter Condotte-kollapsen deles ut.

Follobane-prosjektet og Bane NOR har foreløpig tildelt tre av de fire kontraktene som ble utlyst etter at kriserammede Condotte ble kastet ut fra prosjektet i januar.

9. juli var HAB Construction første entreprenør inn portene med en kontrakt på i underkant av 300 millioner kroner.

Dagen etter sikret AF Gruppen seg en solid bit av kaka verdt 400 millioner, mens Veidekke Entreprenør tok den foreløpig siste Condotte-kontrakten 12. juli. Denne kontrakten hadde en verdi på i underkant av 300 millioner.

Samlet har de tre kontraktene en verdi i underkant av en milliard kroner, ekslusiv moms.

Den siste kontrakten som gjenstår er grunn- og betongarbeid Loenga-Ekebergåsen. Hvem som får denne kontrakten og hvor stor den blir, skal avgjøres i løpet august.

- Kan ikke si noe om totalen

Bane NOR holder foreløpig kortene tett til brystet for hva milliard-restefesten etter Condotte vil ha å si for det totale kostnadsbildet i prosjektet, men Byggeindustrien avslørte i april at risikoen for kostnads- og tidssprekk karakteriserers som svært høy i en internrapport.

Bane NOR vil heller ikke opplyse hvor mange som har konkurrert om Condotte-kontraktene.

– Vi har en fortsatt en konkurranse igjen, så vi ønsker derfor ikke å gå ut med informasjon rundt konkurransen. Vi kan heller ikke si noe om det totale kostnadsbildet per nå. Det er flere forhold knyttet til dette, så det er for tidlig, skriver kommunikasjonsrådgiver i Follobanen, Nina Aasmundsen, i en mail til Byggeindustrien.

Da Bane NOR lyste ut konkurransene i april opplyste prosjektdirektør Per David Borenstein til Byggeindustrien at kontraktene ville ligge i størrelsesordenen 100 til 350 millioner kroner.

3,5 milliarder

Da Condotte ble kastet ut i januar, hadde de to kontrakter på Follobanen til en samlet verdi på rundt 3,5 milliarder kroner.

På det tidspunktet hadde de ifølge Bane NOR kommet halvveis på innføringen av Follobanen til Oslo S, mens rundt 25 og 30 prosent gjensto av arbeidene på Drill and Blast-kontrakten.

Kontraktene som er inngått på Follobanen i juli:

  • Kontrakten Oslo S – Bispegata ble inngått med HAB Constructions AS (HAB) den 9. juli og har en verdi på i underkant av 300 millioner. Arbeidene omfatter blant annet betongkonstruksjoner i forbindelse med innføring av Follobanen inn mot Oslo S. Arbeidet omfattet av denne kontrakten er startet opp, og vil vare til sommeren 2021
  • Den 10. juli ble det kjent at AF Gruppen er innstilt til å ferdigstille bygg- og anleggsarbeidene etter Drill & blast-kontrakten på Follobanen. Arbeidene inkluderer gjenstående grunn- og betongarbeider for inngående Østfoldbane, samt Follobanen fra TBM-entreprisen til dagsonen ved Middelalderparken. Avtalen har en verdi på rundt 400 millioner kroner før merverdiavgift. Arbeidene starter opp i september 2018 og vil ha omtrent ett års varighet.
  • Den 12. juli ble kontrakten for betongarbeider i området Klypen – Loenga er tildelt Veidekke Entreprenør.
    Denne har en verdi i underkant av 300 millioner kroner før merverdiavgift. Arbeidene ferdigstilles sommeren 2019.

Direkteanskaffelse

I tillegg til de fire konkurransene som er lyst ut i en offentlig anbudskonkurranse, inngikk Bane NOR i vår direkteanskaffelse med AF Gruppen på noen av arbeidene til Condotte.

Bane NOR har tidligere opplyst at dette var sikkerhetskritiske arbeider og at verdien på disse arbeidene har vært på under 50 millioner.