Sverre Myrli (A) stiller Condotte-spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale i den muntlige spørretimen neste uke. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet krever svar i Stortinget om ekstrakostnadene etter Condotte-opprydning

Bane NOR lovet en oversikt over kostnadene etter Condotte-hevingen i oktober, men dette ble skjøvet på til desember og deretter januar. Nå krever Arbeiderpartiet svar.

Saken kommer opp i Stortingets spørretime i neste uke der Sverre Myrli (Ap) fra Stortingets transportfraksjon stiller følgende spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale: 

«Bane NOR måtte i fjor overta Condottes ansvar på Follobanen. Condotte skulle aldri fått kontrakten, og Bane NOR må etter dom i flere rettsinstanser betale flere hundre millioner i erstatning til det selskapet som egentlig skulle fått kontrakten. En samlet oversikt over ekstrakostnader som følge av oppryddingen finnes ikke. En oversikt som skulle foreligge i desember er skjøvet ut i tid. Når vil ekstrakostnadene for anbudsrotet på Follobanen bli kjent for offentligheten?»

Italienske Condotte hadde to store milliardkontrakter på Follobanen.

Selskapet er imidlertid truet av konkurs, og Bane NOR ble nødt til å kaste selskapet ut fra prosjektet i januar i fjor. 

I ettertid har det vist seg at Condotte aldri skulle fått kontrakten.

Bane NOR må – etter dom i tingretten og Borgarting lagmannsrett – betale 275,4 millioner inkludert saksomkostninger til Skanska.

Sverre Myrli er kritisk til utviklingen.

- Bane NOR har så langt ikke samlet oversikt over hvor store ekstrakostnader som løper fra Condotteoppryddingen, heller ikke over risikoen for forsinkelser. Det ble varslet at en kalkyle ville foreligge i desember, men denne er skjøvet ut, påpeker han.

- Kritikken av samferdselsministerens dårlige styring av jernbanesektoren øker i takt med de uforutsette utgiftene, skriver Myrli i en melding til Byggeindustrien.

Han har nå rettet spørsmål fra Stortinget til samferdselsminister Dale (Frp).

- Det blir spennende å se om regjeringen også denne gang velger å legge skylden for rotet på de nyopprettede underetater eller et av den mange nyopprettede jernbaneforetakene, sier Sverre Myrli.