Det er delt ut fire kontrakter til en verdi på rundt 1,25 milliarder etter at Condotte ble kastet ut fra Follobanen i januar 2018. Arkivfoto. 

Bane NOR lovet prislapp på Condotte-opprydning i oktober - kan ikke gi svar før i desember

Bane NOR lovet Samferdselsdepartementet oktober-svar på kostnadsbildet etter Condotte-heving. Det lar vente på seg.

Det er delt ut fire kontrakter på Follobanen til en samlet verdi på rundt 1,25 milliarder kroner etter at italienske Condotte ble kastet ut fra Follobanen i januar. Men hva de totale kostnadene etter opprydningen ender på, vet Bane NOR fortsatt ikke svaret på.

Det kommer frem i Regjeringsadvokatens sluttinnlegg i ankesaken mellom Bane NOR og Skanska som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

I sluttinnlegget skriver Regjeringsadvokaten at arbeidet med å kartlegge kostnadene etter hevingen av kontrakten med Condotte ikke vil være ferdigstilt før i desember 2018.

De vil heller ikke gi noen anslag.

– De foreløpige anslagene som er gjort anses som forretningshemmeligheter som det ikke er plikt til å fremlegge, jf. Tvisteloven § 22-10. Disse opplysningene kan heller ikke sies å være egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget nevneverdig, jf. §21-7 (2) bokstav b), skriver Regjeringsadvokaten i sluttinnlegget.

Svært høy risiko

Byggeindustrien omtalte risikobildet på Follobanen i apriletter å ha fått tilgang prosjektets interne månedsrapport for mars.

I rapporten ble risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger karakterisert som svært høy etter Condotte-hevingen.

I sluttinnlegget til Regjeringsadvokaten blir det lagt til at usikkerhetsmatrisen om kostnadsberegninger per oktober 2018 inneholder samme usikkerhet som i mars 2018.

Ba om statusrapport

Byggeindustrien-avsløringene om risikobildet på Follobanen og påfølgende beskyldninger fra opposisjonen i Stortinget om at statsråden hadde holdt tilbake informasjon, ble trukket frem som noen av grunnene til at ekspedisjonssjefen i Samferdselsdepartementet i begynnelsen av mai tok direkte kontakt med Bane NORs konsernsjef Gorm Frimnannslund på e-post for å få en statusrapport.

Byggeindustrien fikk innsyn i denne mailkorrespondansen.

4. mai i år skrev ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen følgende til Gorm Frimannslund:

– Vi antar at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at Bane NOR vet at kostnadsrammen for prosjektet må økes og/eller at prosjektet ikke kan bli ferdigstilt som planlagt mot slutten av 2021, fordi vi i så fall regner med at vi blir varslet omgående av Jdir (Jernbanedirektoratet journ. anm) eller Bane NOR. Fint om dere kan bekrefte det, Gorm. Setter pris på kort informasjon om når dere faktisk vil vite hvilke konsekvenser Condotte-saken vil ha/har for kostnader og fremdrift.

Til dette svarte Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund følgende:

– Bane NOR hadde senest Follobanen oppe til behandling i ledergruppen i går 3/5. Både styringsrammen (med tidligere endringsmeldinger avklart med JDIR) og ferdigstillelsesdato er ikke endret. Prosjektet står med høy risiko i våre interne rapporter. Det vil prosjektet gjøre frem til det er inngått avtale på de tre utførelseskontraktene på innføring Oslo S som erstatter totalentreprisen som ble kansellert. I oktober vil dette være avklart, og vi kan med sikkerhet si om styringsrammen må endres, skriver Gorm Frimannslund i e-posten.

Overfor Byggeindustrien bekreftet Frimannslund at han regnet med å kunne gi det endelige svaret på hva Condotte-hevingen ville koste i midten av oktober.

– Vi har lyst ut fire kontrakter, ikke tre som er nevnt i e-posten, og den siste av disse regner vi med å ha avgjort i månedsskiftet september/oktober. Da kjører vi en full gjennomgang av prosjektet, og vi kan gi et svar på tids- og kostnadsbildet, sa Frimannslund til Byggeindustrien.

Kontrakter til 1,25 milliarder

Dette er kontraktene som er delt ut etter Condotte-hevingen på Follobanen:

  • 9. juli var HAB Construction første entreprenør inn portene med en kontrakt på i underkant av 300 millioner kroner.
  • 10. juli sikret AF Gruppen seg en solid bit av kaka verdt 400 millioner.
  • 12. juli signerte Veidekke Entreprenør en kontrakt på i underkant av 300 millioner.
  • 19. september signerte NCC Infrastructure Norge kontrakt for grunn- og betongarbeid i området Loenga - Ekebergåsen. Kontrakten har en verdi på i underkant av 250 millioner.

Samlet har de fire kontraktene en verdi rundt 1,25 milliarder kroner, ekslusiv moms.