Illustrasjon: Helse Midt-Norge

Anbefaler Skanska-avbestilling i Molde

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, anbefaler å avbestille i akuttsykehus-entreprisen med Skanska Norge AS. De mener pristilbudet til Skanska ligger over forventet pris.

– Dessverre har helseforetaket og Skanska ulikt syn på hva det vil koste å realisere akuttsykehuset på Hjelset. Vi ser oss derfor nødt til å avbestille kontrakten med Skanska, sier Bakke i en pressemelding.

I november ble det klart at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset stod i fare for å bli avlyst for andre gang, da prosjektstyret i helseforetaket varslet at de vurderte å avbestille kontrakten med Skanska. Senere kom signaler om at partene forhandlet med mål om å komme til enighet. Helseforetaket byttet ut store deler av sykehusets prosjektstyre, og Skanska kom med et nytt tilbud. Mandag denne uka møttes det nye prosjektstyret for å gi en anbefaling til et ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal torsdag. Denne anbefalingen blir altså å avbestille Skanska-kontrakten.

I sin vurdering av tilbudet fra Skanska konstanterte prosjektstyret at tilbudet ikke var vesentlig endret fra tidligere tilbud, og prosjektstyret var samstemt i sin anbefaling, skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.
Basert på hvordan akuttsykehus-prosjektet ser ut nå, har prosjektorganisasjonen utarbeidet en ny prognose for SNR-prosjektet på 5.170 millioner kroner. Det er en økning på 400 millioner kroner fra prognosen som ble presentert i forbindelse med optimalisert forprosjekt i juni 2020, melder helseforetaket.

– Gjennom samhandlingsfasen har partene videreutviklet et godt prosjekt, men man har ikke lykkes med å redusere kostnadene i tilstrekkelig grad. Basert på at akuttsykehuset allerede har vært gjennom to forprosjekt, så vurderer jeg at prosjektet bør bygges slik det foreligger uten reduksjon av funksjoner og kapasitet. Ny gjennomføringsmodell vil ta utgangspunkt i grunnlaget fra samhandlingsfasen, sier Bakke i meldingen.

Samtidig ønsker Bakke at den økonomiske styringsrammen for prosjektet blir økt fra 4.672 millioner kroner til 5.350 millioner kroner, og at kostnadsrammen blir økt fra 5.178 millioner kroner til 5.950 millioner kroner. Han viser til at dette er i tråd med to usikkerhetsanalyser som er gjort, samt prosjektstyrets vurdering.

Dersom styret følger prosjektstyrets anbefaling, vil prosjektstyret og prosjektorganisasjonen intensivere arbeidet med en alternativ gjennomføringsmodell, skriver de.

– Jeg har kalt inn til et nytt møte for prosjektstyret allerede 25.-26. januar for å diskutere alternative gjennomføringsmodeller. Det er veldig viktig å sikre fremdrift, og vi vil legge opp til et effektivt kontraheringsløp der det blant annet er viktig å raskt komme i gang med graving på sykehustomten, seier Heidi Nilsen, leder for prosjektstyret og viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.