Illustrasjon: Helse Midt-Norge

Varsler mulig avbestilling av Skanskas sykehuskontrakt

Helse Møre og Romsdal varsler at de forbereder en avbestilling av kontrakten på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde med Skanska. Partene er uenige om prisen for sykehusprosjektet.

Det kom frem etter at leder for prosjektstyret for det nye sykehuset i Molde, Johan Arnt Vatnan, orienterte styret i Helse Møre og Romsdal onsdag.

Tidens Krav var først ute og omtalte saken.

– Skanska mener de har en korrekt markedspris. Den prisen ligger langt over vår forventning. Vi vil nå forberede en sak til et ekstraordinært styremøte i uke tre. Da vil det også bli lagt fram anbefalt ny gjennomføringsmodell, sa Vatnan ifølge TK.

Benchmarking

– SNR-prosjektet og Skanska har i fellesskap fått utarbeidet en benchmarkingrapport hvor man har sammenlignet kalkylene fra Skanska mot andre sykehusprosjekt. Benchmarkingen viser at Skanska sine kalkyler ligger høyt over andre sammenlignbare prosjekt, noe som gjør at vi må forberede oss på en gjennomføring uten Skanska som totalentreprenør, utdyper Vatnan i en pressemelding onsdag.

I en kort kommentar stiller Skanska seg undrende til benchmarkingen.

– Vi har ingen kommentar på det nåværende tidspunkt, utenom at vi stiller oss undrende til bruken av benchmark-oppstillingen til prosjektstyret, sier kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska Norge til Byggeindustrien.

Haugesund, Drammen, Hammerfest, Tønsberg, Aker, Kirkenes, Østfold, Kristiansand og det nye sykehuset i Narvik er sykehusprosjektene SNR er sammenlignet med, og som danner grunnlaget for rapporten.

Helse Møre og Romsdal poengterer til Byggeindustrien at benchmarkingsrapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom Sykehusbygg, WSP, Metier OEC og Skanska Norge. De stiller seg spørrende til at Skanska er undrende til rapporten.

Vedtak

På styremøtet anbefalte administrerende direktør Øyvind Bakke å avbestille kontrakten, og dette ble senere vedtatt.

– Styringsrammen for prosjektet er for lav. Vi må derfor lage en ny prognose, og jeg vil tilrå å øke rammene for prosjektet, sa Bakke ifølge Tidens Krav.

Samtidig kommer det frem at entreprenøren skal få en sjanse til å komme med et endelig tilbud.

Styret vedtok førlgende: «Styret for Helse Møre og Romsdal gir adm. dir. fullmakt til å signere varsel om avbestilling der Skanska Norge vil bli gitt en siste frist til å gi et endelig tilbud, samt avbestillingsbrev.»

I tillegg varsler de at det jobbes med å forberede konkurranse for videre prosjektering som man håper å få ut i markedet i løpet av måneden.

Usikkerhet

Det har lenge vært knyttet usikkerhet til prisen for sykehuset, og i november kom det frem at det var en «betydelig økning» i prisen i forhold til det opprinnelige anslaget, og utenfor rammene som var vedtatt for prosjektet. Allikevel fortale begge parter den gangen om en «positiv dialog».

Dersom kontrakten avbestilles, så ligger det an til at prosjektet må ut i markedet en tredje gang. Da den ble lyst ut første gang i 2018, ble konkurransen avlyst på grunn av for stort sprik mellom byggherrens prognose og tilbudene fra entreprenørene.

Saken oppdateres.