<p>I uke 51 startet det forberedende arbeidet på tomta for nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette, og arbeidet består blant annet av etablering av anleggsveger, parkeringsplasser, infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og boligrigg. Foto: Svanhild Blakstad</p>I uke 51 startet det forberedende arbeidet på tomta for nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette, og arbeidet består blant annet av etablering av anleggsveger, parkeringsplasser, infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og boligrigg. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke bygger ny bru i forbindelse med atkomsten til det som skal bli nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Foto: Svanhild BlakstadI uke 51 startet det forberedende arbeidet på tomta for nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette, og arbeidet består blant annet av etablering av anleggsveger, parkeringsplasser, infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og boligrigg. Foto: Svanhild BlakstadI uke 51 startet det forberedende arbeidet på tomta for nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette, og arbeidet består blant annet av etablering av anleggsveger, parkeringsplasser, infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og boligrigg. Foto: Svanhild Blakstad

Har brukt 600 millioner kroner på sykehuset i Molde hittil

Selv om det ikke er klart hvordan Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset blir eller hvem som skal bygge det, så har Helse Møre og Romsdal allerede brukt 600 millioner kroner på prosjektet.

I 2014 ble det bestemt å bygge at sykehusprosjektet skulle ha en ramme på totalt 4,6 milliarder kroner, hvorav 2,1 milliarder skulle gå til selve byggingen. Mandag skrev NRK Møre og Romsdal at prosjektet så langt har kostet rundt 600 millioner kroner, men det er fortsatt usikkert om det blir realisert.

Mandag møttes det nye prosjektstyret for å vurdere Skanskas siste tilbud. Tirsdag meldte Romsdals Budstikke at prosjektstyret skal ha et nytt møte neste mandag, og deretter vil komme med en innstilling til styret i Helse Møre og Romsdal, som skal samles 21. januar. Da kommer trolig avgjørelsen om prosjektet vil bli stoppet for andre gang, eller om det nå blir realisert.

Allerede ved den første avlysningen i 2018 sa daværende sykehusdirektør Espen Remme at sykehuset ble minst 700 millioner kroner dyrere enn totalramma. Det samme innrømmet nåværende sykehusdirektør Øyvind Bakke på slutten av fjoråret i forbindelse med den varslede mulige kanselleringen av Skanskas kontrakt.

Slik har midlene blitt brukt

Byggeindustrien har fått oversikten over hva de over 600 millioner kronene har gått til.

Oversikt planleggingskostnader (rundet av til nærmeste 100.000 kroner)

  • Konseptfase (2016): 59,1 millioner kroner
  • Forprosjektfase (januar-november 2017): 88,8 millioner kroner
  • Planleggingskostnader for forprosjekt til stopp juni 2018: 50 millioner kroner
  • Planleggingskostnader fra stopp juni 2018 til kontrakt Skanska: 68,5 millioner kroner
  • Planleggingskostnader samhandling Skanska t.o.m november 2020: 247,7 millioner kroner

Sum planleggingskostnader: 514,2 millioner kroner

Entreprisekostnader (rundet av til nærmeste 100.000 kroner når summen overstiger en million kroner):

  • Forberedende riveaktiviteter: 71.410,41 kroner
  • Riving: 12,6 millioner kroner
  • Infrastruktur fase I: 46,1 millioner kroner
  • Infrastruktur fase II: 19,5 millioner kroner
  • Ombyggingsentreprise: 17,6 millioner kroner

Sum entreprisekontrakter: 95,8  millioner kroner.

Totalt: 610 millioner kroner

- Av konseptfasekostnadene inngår 15 millioner kroner som en del av investeringskostnadene. Resterende kostnader knyttet til konseptfasen er ikke en del av kostnadsrammen for prosjektet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Guri Viken i Helse Møre og Romsdal til Byggeindustrien.

Byggeaktivitet i flere år

For selv om det er uklart hva som vil skje med selve sykehusbyggingen, så har det vært stor aktivitet på tomta i mange år. Rett før jul gikk Skanska i gang med forberedende arbeider på tomten som er tenkt å huse sykehuset, men flere andre entreprenører har også vært inne eller er inne på forskjellige delprosjekter.

Blant annet har Veidekke Entraprenør hatt oppdraget med å prosjektere og bygge to nye bruer, samt tilhørende vei på Hjelset. Planen er å ferdigstille oppdraget i midten av mars 2021, skriver helseforetaket på sine nettsider.

I tillegg er det flere prosjekter som er ferdigstilt. Bygget som i dag fungerer som prosjektkontor for SNR-prosjektet skal bli et fremtidig administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Det har blitt rehablitert og modernisert av Røberg Bygg AS, og prosjektet ble ferdigstilt i mai 2019.
I desember 2018 avsluttet Romsdal Anlegg AS opprusting av Opdølsvegen, samt etablerte gang- og sykkelveier. De la også opp nye rør til vannforsyning, avløpsanlegg, og la til rette for strøm og data.

Rivearbeidene er også for lengst fullført. I slutten av mai 2018 var AF Decom ferdig med den delen av prosjektet. Da hadde 20 ulike bygg og konstruksjoner blitt fjernet fra tomta.