I uke 51 2020 startet det forberedende arbeidet på tomta for nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette, og arbeidet består blant annet av etablering av anleggsveier, parkeringsplasser, infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og boligrigg. Foto: Svanhild Blakstad

Nærmer seg Hjelset-avgjørelse

Prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) møtes i dag for å vurdere Skanskas siste tilbud på bygging, og på et ekstraordinært styremøte 21. januar skal den endelig avgjørelsen komme.

Helse Møre og Romsdal (HMR) varslet 9. november at de forberedte en avbestilling av kontrakten på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde med Skanska etter at de var uenige med entreprenøren om prisen for sykehusprosjektet. I tiden frem mot jul var det mange diskusjoner innad i byggherreorganisasjonen og med entreprenøren.

Rett før jul ble det klart at Skanska hadde levert et nytt tilbud som Helse Møre og Romsdal skulle vurdere med frist 10. januar. Mandag sa prosjektstyrets nye leder og viseadministrerende direktør i HMR, Heidi Nilsen, til Romsdals Budstikke at den endelige avgjørelsen rundt det siste tilbudet fra Skanska blir tatt på et ekstraordinært styremøte i helseforetaket 21. januar. Samtidig møtes det nye prosjektstyret - flere er skiftet ut siden før jul - mandag ettermiddag for å drøfte tilbudet og trolig komme med en innstilling til styret.

– Vi har hatt konstruktive samtaler med Skanska. Nå gjenstår det å vurdere det endelige tilbudet fra dem. Hvis vi ikke kommer i mål med Skanska, er vi klare til å sende ut på anbud tilbud på konsulenter til arkitekter og prosjektering. Uansett hvem som skal bygge, er det nå viktig å sikre framdriften i prosjektet, sier Nilsen til NRK.

Romsdals Budstikke forteller at det er Nilsen og toppsjef Terje Bygland Nikolaisen i Sykehusbygg HF som har representert byggherren i forhandlingene, mens konsernsjef Ståle Rød og Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for Skanskas byggvirksomhet, har representert Skanska.

Til NRK legger ikke Nilsen skjul på uansett hvilken avgjørelse som blir tatt, så ligger det an til forsinkelser.