I uke 51 startet det forberedende arbeidet på tomta for nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette, og arbeidet består blant annet av etablering av anleggsveier, parkeringsplasser, infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og boligrigg. Foto: Svanhild Blakstad

Ny rapport viser at Skanskas Molde-tilbud er billigere enn Sykehuset Østfold

En ny benchmarking skal vise at Skanskas tilbud på bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) kommer bedre ut prismessig per kvadratmeter enn Sykehuset Østfold, på tross av at man bygger mer.

Mandag var det ventet at styret i Helse Møre og Romsdal skulle ta stilling til det nye tilbudet fra Skanska på sykehusprosjektet i Molde. Dette møtet er nå utsatt til tirsdag. Her skal det etter Byggeindustrien kjenner til bli presentert et litt annet tallmateriale enn sist. Etter hektisk møteaktivitet den siste uka la Skanska inn et nytt tilbud fredag, og med nye sammenligninger.

Uenige i tallbruk
Da Helse Møre og Romsdal varslet at de vurderte å kansellere Skanskas kontrakt på Hjelset i Molde viste de til benchmarkingsrapporten som hadde blitt utarbeidet i et samarbeid mellom Sykehusbygg, WSP, Metier OEC og Skanska Norge.

I den ble Haugesund, Drammen, Hammerfest, Tønsberg, Aker, Kirkenes, Østfold, Kristiansand og det nye sykehuset i Narvik sammenlignet med SNR-prosjektet.

Men verken Skanska eller Metier OEC kjente seg igjen i en av grafene som prosjektstyret viste og brukte som begrunnelse for at Skanskas tilbud lå langt over alle de andre prosjektene.

Billigere og bedre

Her er den nye sammenligningen mellom SNR og Kalnes. (Klikk for større versjon)

Nå har man utarbeidet en ny benchmarking som Byggeindustrien har fått tilgang til, denne gangen kun mot Sykehuset Østfold, hvor prisene er oppdatert med Skanskas siste tilbud. Skanska mener disse to prosjektene er de mest sammenlignbare. Byggeindustrien vet også at det er lite som skiller Skanskas siste tilbud og prosjektstyrets nye ramme.

Skanska er knappe i sin kommentar, men kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr bekrefter at det foreligger en oppdatert benchmarking.

– Det foreligger en sammenligning mellom Hjelset og Sykehuset Østfold, og den kommer ut til Hjelsets fordel, sier han til Byggeindustrien.

Byggeindustrien har sett deler av rapporten. Der har man regnet seg frem til en kvadratmeterpris på 55.913 kroner i Molde sammenlignet med 57.743 kroner i Østfold. Dermed ligger Skanska tre prosent lavere med sitt Molde-tilbud per kvadratmeter enn Østfold-sykehuset. Tallene er uten merverdiavgift og byggherrekostnader, og lønns- og prisstigning i byggeperioden er heller ikke tatt med i regnestykket. Det er også verdt å merke seg at SNR er en totalentreprise, mens Østfold var delentrepriser.

Men bryter man byggekostnaden enda mer ned, så er det flere elementer som ikke er med på Kalnes. Energisentral, helikopterlanding, reisekostnader, boligrigg og kantine utgjør en halv milliard, og dette finnes ikke på Kalnes. Forskjellen er dermed større enn de tre prosentene i det første regnestykket.

Prosjektstyret og styret i Helse Møre og Romsdal møtes tirsdag for å ta en endelig avgjørelse om hva som skjer med Skanskas kontrakt. Enten fortsetter Skanska; de har allerede startet med forberedende arbeider, eller så må prosjektet ut i markedet en tredje gang. Også i 2018 ble det trukket etter at tilbudene lå for høyt over prosjektets styringsramme.