Foto: Statsbygg

Statsbyggs gullhjelm til Gol sambruksstasjon

Norges første heldigitale byggeplass, Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass, er tildelt Statsbyggs egen sikkerhetspris Den gylne hjelm.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding mandag.

Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass er Statsbyggs første heldigitaliserte prosjekt, og nå har prosjektet også mottatt Den gylne hjelm for arbeidet som er gjort innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Illustrasjon: Statsbygg

– Det er svært gledelig å motta denne prisen. Vi har hele tiden hatt mye engasjement for sikkerhet og stor forståelse for hvilke farer som kan oppstå på byggeplassen, uttaler prosjektleder Bjarni Einarsson i Statsbygg.

Dataspill og robot

Juryen har også lagt mye vekt på de digitale løsningene i prosjektet, skriver Statsbygg i pressemeldingen.

«Alle aktørene har vært engasjert i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom alle faser. Prosjektleder har tilrettelagt for innovasjon og det er tatt i bruk i ny teknologi».

Blant annet har prosjektet benyttet seg av et sikkerhetsdataspill. En digital oppslagstavle har gjort informasjonsflyten bedre og enklere. En borerobot, som sparer arbeiderne for tungt og krevende arbeid, har også vært et helsefremmende tiltak, heter det i pressemeldingen.

– Alt dette har bidratt til en enda tryggere byggeplass, sier Einarsson.

Digibygg-prosjekt

Den gylne hjelm er en pris Statsbygg deler ut til egne prosjekter som fokuserer på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen.

Prosjektleder Einarsson sier at han gleder seg også over at lokale entreprenører som Mest Bygg AS kan arbeide målrettet og bruke teknologi aktivt for å sikre en trygg og god arbeidsplass.

– Alle ledd har bidratt aktivt. Null skader og svært høy rapportering fra alle aktører viser at digitaliseringen fungerer veldig bra, sier han.

Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass er en del av Statsbyggs Digibygg-satsning, som handler om å utnytte den digitale og teknologiske utviklingen på en bedre måte. Læringen fra dette prosjektet vil være med på å forme fremtidige prosjekter med tanke på hvordan prosjekter planlegges, gjennomføres og driftes, skriver Statsbygg i meldingen.