Det er på Gol det skjer

For tiden er Statsbygg i full gang med å realisere sitt mest digitaliserte og dermed på mange måter sitt mest fremtidsrettede bygg noen sinne. Dette skjer på Gol i Hallingdal.

Bygget i seg selv er i utgangspunktet ikke spesielt komplisert å bygge eller av noen størrelse som vekker oppsikt. Dette er likevel et at Statsbygg mest spennende prosjekter noen sinne.

I 2016 besluttet den statlige byggherren å etablere Digibygg. Dette er et overordnet prosjekt i Statsbygg som skal jobbe med å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter, og Gol sambruksstasjon det første bygget som skal realiseres som et Digibygg-prosjekt.

Dette innebærer blant annet at utbyggerne tar i bruk droner som henter inn geodata, visualisering av bygningen ved hjelp av VR og AR, sikkerhetsarbeid via dataspill, bygningsmaterialer merket med radiofrekvenssignaler, borerobot og ikke minst BIM-modell i sju dimensjoner uten en eneste tegning på papir. Disse elementene skal gjøre dette til det mest digitale bygget i Norge noen sinne, ifølge Statsbygg selv. Og det stemmer nok helt sikkert.

Det er flere som har tatt i bruk digitale konsepter i både prosjekter og byggefasen langt - men nå tar man dette enda et skritt lenger. Det skal bli spennende å høre mer rundt hvilke erfaringer både Statsbygg, entreprenør Mest Bygg, rådgiver Rambøll og andre involverte har når prosjektet står ferdig og det har vært i bruk en periode. Har man klart å hente ut effekten man ønsket? Nå er dette et pilotprosjekt, så man vil åpenbart kunne videreutvikle konseptet i stor grad i tiden fremover både gjennom ytterligere teknologiske nyvinninger og gjennom erfaringsbasen både Statsbygg og andre involverte vil kunne bygge ut.

Det er meget positivt at en statlig utbygger som Statsbygg ønsker å ligge i front med å ta i bruk nye tekniske løsninger og konsepter. Vi trenger noen som drar i front – og nettopp Statsbygg er også av de som burde gjøre noe slikt– med den størrelse, kompetanse og økonomiske muskler til å gjøre nettopp dette. Erfaringene man henter herfra vil også komme resten av næringen til nytte – og vil bidra til å dra byggenæringene ytterligere fremover.

Nå er det jo ikke selve digitaliseringen som er målet i seg selv - men at disse verktøyene skal gi en bedre prosess både i forkant, under byggingen og ikke minst i driftsfasen. Klarer man å ta i bruk og hente ut nytteverdi gjennom bruk av disse nye digitale verktøyene, kan man utvilsomt få en meget god effekt av dette. Men da må man også sørge for å utnytte mulighetene dette gir - slik at det ikke kun blir mye ekstrainvesteringer og ekstra arbeid for de involverte partene.