<p>Fra venstre prosjektleder Olav Espegard i Mest Bygg, prosjektdirektør for Digibygg Anett Andreassen, daglig leder Even Haug i Mest Bygg, prosjektleder Bjarni Einarsson i Statsbygg, prosjekteringsleder Lars-Petter Larsen og BIM-koordinator Kjetil Krogseth i Rambøll.</p>Prosjekteringsleder Lars-Petter Larsen og BIM-koordinator Kjetil Krogseth i Rambøll.Testing av VR-teknologi.Daglig leder Even Haug i Mest Bygg delte entreprenørens erfaringer fra Digibygg-piloten.Frode Mohus i Statsbygg holdt innlegg om prosjektets arbeid med logistikk og RfiD.Deltakerne fikk se hvordan prosjeket bruker BIM-kiosk.Prosjektleder Bjarni Einarsson og Digibygg-sjef Anett Andreassen i Statsbygg.Testing av AR-teknologi.

Droner, dataspill og roboter - nå har det vært kranselag for tidenes mest digitale byggeprosjekt

– Dette prosjektet og innsatsen aktørene legger ned er med på å dra byggenæringen et langt steg fremover digitalt, sier prosjektdirektør for Digibygg, Anett Andreassen.

Prosjektet Andreassen snakker om er Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass som Digibygg-prosjektet i Statsbygg har plukket ut som pilot for testing av en rekke ulike digitale verktøy.

Bruk av droner som henter inn geodata, visualisering av bygningen ved hjelp av VR og AR, sikkerhetsarbeid via dataspill, bygningsmaterialer merket med radiofrekvenssignaler, borerobot og ikke minst BIM-modell i sju dimensjoner uten en eneste tegning på papir, forklarer hvorfor Statsbygg drister seg til å kalle prosjektet på Gol for tidenes mest digitale byggeprosjekt i Norge.

– Digibygg sin oppgave er å ta digitale initiativer, finne ut hva som skjer i markedet og teste ut nye ting. Det har vi gjort til fulle i dette prosjektet. Det ser kanskje ut som en vanlig byggeplass, men det er noe mer. Det er det mest digitale byggeprosjektet som noen gang er gjennomført i Norge, og det er et prosjekt som vil endre måten bransjen jobber på, sier Andreassen.

Heldigitalisert

Prosjektleder Bjarni Einarsson i Statsbygg beskriver prosjektet som helt spesielt. Han sier de har lært veldig mye nytt og at de har sanket erfaringer som blir implementert i andre prosjekter

– Vi kaller det et heldigitalisert byggeprosjekt hvor vi tester og registrerer fordeler og ulemper med ulik digital aktivitet. Vi måler gevinstene fortløpende og vi kommer med anbefalinger på hva som kan brukes i andre prosjekter, opplyser Einarsson.

Ros til entreprenør og rådgiver

Han roser totalentreprenør Mest Bygg og rådgiverteamet i Rambøll for innsatsen de legger ned i det digitale pilotprosjektet.

– Vi har en lokal totalentreprenør og en rådgiver som har vært veldig flinke til å implementere alt det som er nytt i dette prosjektet. Mye er nytt for både oss og de andre involverte og det føler jeg har bidratt til en skikkelig god samhandling. Engasjementet og energien i dette prosjektet har vært langt over gjennomsnittet, sier Statsbyggs prosjektleder.

BIM-gevinster

Merker dere noen fremdriftsgevinster som en følge av omfattende bruk av digitale verktøy?

– Vi ser at vi trenger mer tid på prosjektering i tidlig fase slik at mest mulig er på plass i BIM-modellen. Vår erfaring er at vi med en god BIM-modell får blant annet mindre feil og mangler og mer riktige og ikke minst nøyaktige bestillinger. Med andre ord ser vi at en god BIM-modell gir store gevinster i gjennomføringsprosessen, sier Einarsson.

Verdien av prosjektering

Han får støtte av prosjekteringsleder Lars-Petter Larsen og BIM-koordinator Kjetil Krogseth i Rambøll.

– Vi har sett verdien av å prosjektere mer detaljert og bruke mer tid på prosjektering i tidlig fase. Vi har også sett hva en god BIM-modell betyr for utførende og for drift. Jeg tror alle som jobber med BIM-modellen vi nå har i dette prosjektet ønsker seg det samme også ved neste prosjekt, sier Kjetil Krogseth.

Ikke knirkefritt

Lars-Petter Larsen understreker at Digibygg-prosjektet på Gol ikke har gått knirkefritt, men han mener utfordringene i prosjektet blir løst på en meget god måte.

– Vi har blitt en sammensveiset gruppe fra entreprenør, rådgiver og byggherre, som jobber tett sammen for å få dette til å gå best mulig. I tillegg har vi en god dialog med leverandørene av de digitale verktøyene, sier Larsen.

Spennende prosjekt

Rambøll har prosjekteringsansvaret for alle fag bortsett fra brann. Larsen mener Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass er et av de desidert mest spennende prosjektene Rambøll jobber med om dagen.

– Jeg tror hele prosjekteringsgruppen i Rambøll synes dette er gøy å jobbe med, både fordi det er noe helt nytt og fordi vi har en prosjekteringsgruppe som er veldig interessert i digitalisering og utvikling, sier han.

– Det å få være med på å digitalisere bransjen og være i front på testing av ny teknologi er kjempespennende. Det er mange prosjekter som tester ut ny teknologi, men man er ofte redd for å trekke inn for mye nytt. Her har vi funnet all ny teknologi som går ann å teste, og implementert det i ett og samme prosjekt, tilføyer Kjetil Krogseth.

Morsomt med lokalentreprenør

At det er det lokale entreprenørselskapet Mest Bygg AS som er totalentreprenør for tidenes mest digitale byggeprosjekt, synes Digibygg-sjef Anett Andreassen er både morsomt og positivt.

– Det er fryktelig gøy at det var en lokal entreprenør som ble totalentreprenør i dette prosjektet. Vi blir ofte møtt med holdninger at det kun er de store aktørene som kan være med på prosjekter med så mye nytt. Mest Bygg er et godt bevis på at lokale mindre aktører også kan være med på den digitale utviklingen i bransjen, sier hun.

Enkelt med god BIM-modell

Daglig leder Even Haug i Mest Bygg innrømmer at det digitale omfanget i prosjektet har blitt mye større enn det de forventet da de regnet på jobben. Han er imidlertid glad for at de får være med på et digitalt pilotprosjekt, og han kan allerede nå bekrefte at de kommer til å ta med seg både BIM-kiosk og flere andre digitale løsninger inn i senere prosjekter.

– Det vi virkelig har falt for med dette prosjektet er den ferdige BIM-modellen hvor man finner absolutt alt av informasjon, og som derfor gjør det veldig enkelt for oss å jobbe. Vi skulle nok ønske oss at vi hadde mer på plass i BIM-modellen i startfasen, men det går an å rette på til neste prosjekt, sier Haug.

Ferdig i desember

Statsbygg bygger Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass på oppdrag fra Statens vegvesen. Det drøyt 650 kvadratmeter store bygget skal stå klart i desember 2018. Denne uken kunne Statsbygg invitere til kranselag for prosjektet, og samtidig lot de inviterte gjester teste og lære mer om de digitale verktøyene som brukes i prosjektet.

Det kommer mer om erfaringene fra Digibygg-piloten i nr. 10 av Byggeindustrien, som kommer ut 14. juni.