Illustrasjonsfoto.

Senterpartiet mente forslaget ville styrke norsk anleggsbransje - flertallet gikk imot

Senterpartiet fikk ikke flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen for et representantforslag de mener ville styrket norsk anleggsbransje.

Siv Mossleth og Sp fikk ikke flertall for et representantforslag de mener ville styrket norsk anleggsbransje i fremtidige anbudskonkurranser. 

– Mindretallet i transportkomiteen som består av Sp, Ap og Sv har lagt fram en rekke forslag for å styrke norsk anleggsbransje, men komiteflertallet fra H, Frp og Venstre støtter ikke forslagene våre. Det er vi veldig overrasket over, spesielt med dagens korona-situasjon, sier Siv Mossleth (Sp) om tirsdagens komitevedtak.

Målet med Sps forslag var å sørge for at de store offentlige byggherrene i sine anskaffelser prioriterte å utvikle lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

Samtidig skulle kunnskap om og erfaring fra norske forhold, for eksempel klima og topografi, vektlegges ved innkjøp.

– Blir sittende med Svarte-Per

Mossleth anklager Frp for å ha drevet et uryddig spill og hun mener det er anleggsbransjen som til slutt blir sittende igjen med Svarte-Per.

– Frp har sagt at de vil dele opp Håloglandsvegen i flere kontrakter slik at nasjonale og regionale aktører skal kunne delta i konkurransen. Men når de samtidig stemmer imot forslaget vårt om å dele opp Hålogalandsvegen, mener jeg de driver et uryddig dobbeltspill. De er riktignok inne i en merknad om at Ap, FrP og Sp ønsker oppsplitting av Håloglandsvegen, men en merknad har liten betydning sammenlignet med det å være med på et vedtak som ville styrket hele den norske anleggsbransjen, sier Mossleth.

– Men med en sånn merknad, er det vel fortsatt flertall for en oppsplitting av Hålogalandsvegen på Stortinget?

- Det kan det være. Men de burde tatt skrittet fullt ut fra merknad til vedtak for å instruere regjeringen til å dele opp kontrakten. Hvis de ikke følger opp merknaden ved å stemme for forslaget i Stortinget 19. mai, så er det uryddig spill, mener Mossleth.

– Samferdselsministeren sier til Byggeindustrien i dag at han tror det er fornuftig å se på en oppsplitting av kontrakter fremover, men mener Hålogalandsvegen har kommet så langt at det vil føre til forsinkelser. Hva er din kommentar til det?

– Vi ønsker heller ikke en utsettelse av prosjektet, men når vi ser regjeringen skryte av at de i koronasituasjonen får gjennom proposisjoner og vedtak raskt, så er jeg helt sikkert på at utsettelsen ikke trenger å bli så lang. Det handler om å vilje til å få det til. Selvsagt skal dette prosjektet raskt i gang, men det må også være lov å sette en liten fot i bakken når du vet at dette er en kontrakt som vil gjelde i 25 år fremover, sier Mossleth.

Ikke OPS-debatt

Hun understreker at Sp ikke har ønsket å diskutere kontraktsmodellen offentlig-privat-samarbeid (OPS) i denne saken.

– Vi mener denne saken om å styrke norsk anleggsbransje er prinsipiell og gjelder uansett OPS eller ikke OPS. Kontakter jeg har i bransjen, mener at Hålogalandsveien kan deles opp selv om det er et OPS-prosjekt. Så her tenker jeg at om vårt forslag vedtas, er det rom for både den ene og den andre løsningen. Men oppdeling er enda viktigere i OPS, fordi da må du se saken i et 25-årsperspektiv.

Frp: Har ikke lurt noen

Bård Hoksrud Frp avviser at de har lurt noen, og sier de ønsker en oppsplitting av OPS-kontrakten på Hålogalandsvegen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nestleder i transportkomiteen, Frps Bård Hoksrud, avviser anklagene fra Sp og Mossleth.

– Vi har ikke lurt noen som helst. Vi er opptatt av å få bygget Hålogalandsvegen snarest mulig og vi er opptatt av at prosjektet innrettes, altså deles opp, slik at det er norske entreprenører som i størst mulig grad kan være de som gjennomfører prosjektet, sier Bård Hoksrud.

Han mener merknaden om Hålogalandsvegen er viktig.

– Vi er kjempeglade for å ha fått flertall for merknaden vår. Dette var en merknad som vi fremmet for å gi regjeringen klar beskjed, og når FrP i tillegg får flertall for denne merknaden, så er det et klart signal til regjeringen. Det er jeg sikker på at regjeringen kommer til å følge opp. Gjør de ikke det så behandles ikke Hålogalandsvegen i denne saken, men når bompengeproppen kommer til Stortinget, sier Hoksrud.

Han forventer god dialog med regjeringen etter å ha gitt et sånt signal.

– Jeg tenker fortsatt at det må være mulig å få dette til uten årevis med utsettelse. Nå må regjeringen svare ut om det tar en måned, et halvt år, eller to år å rigge om prosjektet. Men jeg mener absolutt at finnes løsninger som gjør at vi kan komme raskt i gang og dele opp prosjektet. Merknaden er en marsjordre å lete etter akkurat det. Så kommer vi til å følge dette opp og til syvende og sist får Stortinget en sak om dette.

– Hvorfor sier dere nei til å bli med på forslaget i sin helhet?

– Sp tar til orde for er en generell oppstykking av alle samferdselsprosjekter, mens Frp mener at man skal ta hensyn til lokale forhold rundt de konkrete prosjektene, sier Hoksrud.

Han sier det i all hovedsak har vært norske entreprenører som har vunnet anbud med Frp i regjering.

– Faktisk flere enn i den perioden Sp styrte Samferdselsdepartementet, sier Hoksrud.

Hareide vil ikke ha OPS-oppsplitting

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ønsker ikke oppsplitting av OPS-prosjektet Håloglandsvegen, men ser for seg mer oppdelte kontrakter i fremtiden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bettina Sandvin i Statens vegvesen advarte i Byggeindustrien tirsdag om konvekvensene av en snuoperasjon og i dagens epsiode av podkasten Byggeplassen sier samferdselsminister Knut Arild Hareide at heller ikke han ønsker seg en oppedling av Håloglandsvegen.

Hareide mener arbeidet med prosjektet i Nordland til nær ti milliarder er kommet for langt til at en snuoperasjon er fornuftig.

– Men den saken er til behandling i Stortinget, så jeg skal ikke si noe om hva de ulike partiene på Stortinget mener om det. Men det vi vet, er at dersom vi stykker opp, så vil det ta lenger tid, sier Hareide som er mer positiv til å dele opp fremtidige kontrakter.

Han viser til en rapport bestilt av næringsminister Iselin Nybø (V) som blant annet konkluderer med at oppdeling av de største kontraktene kan være gunstig og mer effektivt.

– Den gir oss noen viktige signaler som vi bør lytte til. I den tiden vi er inne i nå, så ønsker vi å sikre at norske entreprenører lykkes. Men det må skje på en ryddig og skikkelig måte, sier Hareide som roser kompetansen som finnes i norsk anleggsbransje.