E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsvegen) omfatter en strekning på 82 kilometer fordelt på 55 kilometer tofeltsvei og 27 kilometer tunneler. Statens vegvesen har planer om å lyse ut prosjektet  i andre halvdel av 2020. Kartillustrasjon: Statens vegvesen.

Ap støtter LNS-sjefens Hålogalandsvei-utspill

Tidligere denne uken uttalte LNS-sjef Frode Nilsen at tiden er overmoden for å dele opp OPS-prosjektet Hålogalandsveien i mindre kontrakter. Arbeiderpartiet støtter en slik vurdering.

Konserndirektør Frode Nilsen i LNS.

Konserndirektør Frode Nilsen i LNS, er blant de som har vært svært kritisk til at OPS-prosjektet E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsveien), skal gjennomføres med en stor kontrakt til en samlet verdi på rundt ni milliarder kroner.

LNS-sjefen har store problemer med å forstå hvorfor man skal gå ut i markedet med en kontraktsstørrelse som nærmest er uoppnåelig for norske eller nordiske aktører. Nå mener han koronakrisen bør blåse nytt liv i debatten rundt måten Hålogalandsveien skal bygges ut, og han har et håp om at koronaviruset også kan føre noe godt med seg hvis gigantprosjektet nå deles opp i mindre kontrakter som er bedre tilpasset det norske entreprenørmarkedet.

– Tiden er overmoden for å dele opp Hålogalandsveien slik at også norske aktører får være med på å konkurrere om dette prosjektet. Jeg håper både byggherrer og ikke minst politikere nå ser hvor viktig det er å ha en stor og solid anleggsnæring i Norge. Det er viktigere enn noen gang at prosjektene går til norske entreprenører, uttalte Nilsen tidligere i uken.

– Nødvendig med nye tiltak

– Arbeiderpartiet støtter en slik vurdering, skriver

stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen , Kirsti Leirtrø, i en e-post til Byggeindustrien.

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Stortinget.

Leirtrø viser til at hun tidlig i mars stilte et spørsmål til samferdselsministeren basert på erfaringene med OPS-prosjektet Sotrasambandet, hvor det kun er utenlandske entreprenører som har meldt sin interesse.

– Tilbakemeldingene vi får fra en samlet anleggsbransje viser at både OPS, så store kontrakter og konkurranseloven, ikke gir like konkurransevilkår. Vi mener koronakrisen i tillegg gjør det nødvendig med nye tiltak og løsninger for å ivareta sysselsetting, og bedrifter i hele landet. Arbeiderpartiet vil be om at dette blir vurdert både på Sotrasambandet og Hålogalandsveien, skriver Leirtrø i e-posten.

Sp-støtte

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Stortinget.

Frode Nilsen fikk også støtte fra Senterpartiet da han tidligere denne uken oppfordret Statens vegvesen/Samferdselsdepartementet til å dele opp Hålogalandsveien-prosjektet i mindre kontrakter. Senterpartiet har lenge jobbet for at norske samferdselsprosjekter skal deles opp på en måte som både er tilpasset og som styrker norsk anleggsbransje.

– Vi har lenge vært tydelige på at en oppdeling av store kontrakter, som Hålogalandsveien, vil styrke norsk anleggsbransje. Det er viktig, og vi har fremmet forslag for å styrke norsk anleggsbransje i Stortinget. Dette forslaget inneholder akkurat dette poenget, skriver Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, i en e-post til Byggeindustrien.

Lite aktuelt for Vegvesenet og Samferdselsdepartementet

I saken Byggeindustrien la ut tidligere denne uken kan du også lese hva statssekretær Ingelin Noresjø i samferdselsdepartementet, og Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesens utbyggingsdivisjon, sier om OPS-prosjektet.