Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) er gjest i siste utgave av Byggeplassen. Her sammen med rådgiver Stig-Øyvind Blystad, senior kommunikasjonsrådgiver i samferdselsdepartementet Edvard Andersen og programlederne Frode Aga og Christian Aarhus. Foto: Alf Magne Hillestad

Podkast: Hareide spår flere oppdelte prosjekter - men vil ikke splitte OPS-gigant

Tiden for megakontrakter innen samferdselsektoren kan være forbi, men samferdselsminister Knut Arild Hareide  ønsker ikke en oppsplitting av milliardprosjektet Hålogalandsvegen. 

Den erfarne Krf-politikeren ble samferdselsminister i januar i år, og han legger ikke skjul på at det har vært en krevende oppsstart med alt fra koronakrise og ferjeopprør til jernbaneoverskridelser og kontraktsdiskusjoner på bordet.

– Koronasituasjonen, som er den mest krevende økonomiske situasjonen vi har hatt i fredsstid, gjør at vi sannsynligvis får en arbeidsledighet på over seks prosent i 2020. Det å holde hjulene i gang, er utrolig viktig, og da må det offentlige gjøre det vi kan for å holde aktiviteten oppe, sier Knut Arild Hareide innledningsvis i podkasten.

På spørsmål koronakrisen på sikt kan føre til en annen oppdeling av de største kontraktene, svarer Hareide bekreftende.

– Ja, jeg tror det. Jeg tror vi tar med oss den lærdommen vi får med oss nå, sier Hareide.

Han viser til en rapport bestilt av næringsminister Iselin Nybø (V) som blant annet konkluderer med at oppdeling av de største kontraktene kan være gunstig og mer effektivt.

– Den gir oss noen viktige signaler som vi bør lytte til. I den tiden vi er inne i nå, så ønsker vi å sikre at norske entreprenører lykkes. Men det må skje på en ryddig og skikkelig måte, sier Hareide som roser kompetansen som finnes i norsk anleggsbransje.

Stor endring på ti år

Hareide sier bildet i anleggsbransjen har endret seg mye i løpet av de siste ti årene.

– Da jeg satt som leder av transportkomiteen for ti år siden fikk vi tilbakemeldinger på at vi trenger større prosjekter og mer helhetlige utbygginger. Det var også et viktig innspill fra bransjen den gangen. Nå har vi hatt gode møter med bransjen der de gir oss det motsatte signalet. Det må vi absoultt se på og vurdere fremover, men jeg håper ikke det betyr at vi stopper prosjekter som vi står klare til å gå i gang med. Det tror jeg ikke er så kostnadseffektivt, sier Hareide.

Ønsker ikke OPS-oppdeling

Nettopp derfor ønsker han ikke en oppdeling av OPS-prosjektet Hålogalandsvegen i fire, slik både opposisjonen på Stortinget og store deler av den norske anleggsbransjen har bedt om.

Han mener arbeidet med prosjektet i Nordland til ti milliarder er kommet for langt til at det er fornuftig å snu akkurat på dette prosjektet.

– Men den saken er til behandling i Stortinget, så jeg skal ikke si noe om hva de ulike partiene på Stortinget mener om det. Men det vi vet, er at dersom vi stykker opp, så vil det ta lenger tid, sier Hareide.

I podkasten kan du også høre hva Knut Arild Hareide har å si om revidert nasjonalbudsjett, flyplassutbygginger, jernbaneoverskridelser, Intercity-brems mot Hamar, Follobane-evaulering, Fornebubanen, E18 Vestkorridoren, Hordfast- og Rogfast-utbygginger, et potensielt «Nye Baner» og litt om hvilket fotballag som ligger statsrådens hjerte nærmest.