Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap har ikke betalt to av de tre forsinkelsesgebyrene de er ilagt de siste tre årene.

Follobanens anskaffelsesleder har ubetalte gebyrer på til sammen 64.560 kroner

De tre siste årene har Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap fått forsinkelsesgebyrer på til sammen 102.485 kroner på grunn av sen innlevering av regnskap. To av gebyrene på til sammen 64.560 kroner er ikke betalt.

Det får Byggeindustrien opplyst av Statens innkrevningssentral.

– Det ble betalt inn en sum fra Médiatuer AS i 2016, men for 2017 og 2018 har dette selskapet ikke betalt forsinkelsesgebyrer. Videre saksgang avgjøres i denne saken av bobestyrer. Vi kan ikke kreve inn mot selskap under konkursbehandling, sier informasjonssjef Aleksander Millang i Statens innkrevingssentral til Byggeindustrien.

Tre gebyrer på tre år

Byggeindustrien skrev før helgen at Jan Vormelands konsulentselskap Médiatuer AS over tre år samlet er ilagt 102.485 kroner i forsinkelsesgebyrer.

Selskapet er nå under tvangsoppløsning etter en kjennelse i Asker og Bærum tingrett 21. september.

  • Médiateur AS ble først ilagt et forsinkelsesgebyr på 37.925 kroner fordi Brønnøysundregistrene ikke mottok årsregnskapet for 2015 før den 21. desember 2016. Det var nesten fem måneder etter fristen 31. juli 2016. Denne summen skal ifølge Statens innkrevingssentral være betalt.
  • For regnskapsåret 2016 var forsinkelsesgebyret på 55.520 kroner. Dette gebyret ble ilagt 23. januar 2018 i år fordi maksimalt gebyr for 26 uker var påløpt. Denne summen skal ifølge Statens innkrevingssentral ikke være betalt. Fristen gikk ut 15. februar 2018.
  • For regnskapsåret 2017 var forsinkelsesgebyret på 9.040 kroner og det ble ilagt 21. september 2018, samme dag som det ble avsagt kjennelse i tingretten om tvangsoppløsning av selskapet. Denne summen skal ifølge Statens innkrevingssentral ikke være betalt. Fristen var ikke utløpt da selskapet ble satt under tvangsoppløsning.

Ikke oversikt over alle krav

Advokat og oppnevnt bobestyrer Per O. Bjørnsen har foreløpig ikke oversikt over alle kravene i boet.

– Jeg har ikke kravene for hånd nå, men vi skal sammenfatte alt som er kommet inn. Det er ikke unaturlig om det også finnes noen flere krav i boet, sier Bjørnsen.

– Men det at man ikke betaler gebyrene sine er ikke den alvorligste overtredelsen her. Det er manglende innsending av regnskaper som er bruddet, understreker Bjørnsen, som forteller at 2016-regnskapet i selskapet bare er dager unna ferdigstillelse.

Jan Vormeland har ikke svart på Byggeindustriens henvendelser tirsdag.