Ove Flataker, avdelingsdirektør i Elmarkedstilsynet i NVE. Foto: NVE

NVE krever konkurranse på konserninterne innkjøp

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innfører fra 1. juli 2016 et generelt krav om at nettselskapenes innkjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse.

Det skriver NVE i en pressemelding onsdag.

Målet er å forhindre at nettselskapene kjøper overprisede varer og tjenester innenfor konsernet, heter det i meldingen.

– Bygging og drift av kraftnett er monopolvirksomhet som er finansiert av brukerne. Innføringen av krav om konkurranse på konserninterne kjøp bidrar til å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i Elmarkedstilsynet i NVE.

Uten konkurranse på konserninterne anskaffelser, skriver NVE, kan konsernet øke sin fortjeneste gjennom å sette høye priser på varer og tjenester som selges til eget nettselskap. Hvis nettselskapene kjøper overprisede varer og tjenester fra tilknyttede foretak i samme konsern, vil nettselskapenes tillatte inntekt øke fordi NVE setter inntektsrammen delvis basert på selskapets kostnader. Høyere kostnader enn nødvendig i nettselskapene, medfører at nettselskapenes kunder må betale høyere nettleie.