Jo Eigil Tveitane laget energiattest nummer 500 000 i NVEs energimerkesystem da leiligheten på Løren i Oslo ble lagt ut for salg, og fikk blomster og innrammet energiattest fra NVEs Olav Isachsen.

En halv million energiattester fra NVE

NVE har utstedt en halv million energiattester for boliger og yrkesbygg siden energimerkeordningen ble innført i 2010.

- Vi er godt fornøyd med at energiattesten er blitt en naturlig del av informasjonspakken ved salg av boliger. Energimerket gir boligkjøpere et enkelt bilde av boligens energistandard, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

480 000 av energiattestene er for boliger, men rundt 20 000 er for yrkesbygg. Alle boliger og yrkesbygg skal merkes ved salg og utleie. I tillegg skal store yrkesbygg over 1000 kvadratmeter alltid ha gyldig energiattest.

- Folk som har solgt boliger de siste årene, har gjort en kjempejobb. Vi er ikke like fornøyd med bruken av energimerket i markedet for yrkesbygg, boligutleie og fritidsboliger. Kjøpere og leietakere har rett på informasjon om bygningens energistandard, og bør etterspørre energiattesten. Jeg håper at flere eiere av yrkesbygg energimerker bygningene sine, sier Skrivarhaug.

Energimerket består av en energikarakter fra A til G som viser energitilstanden, og en oppvarmingskarakter som med fargen grønn til rød viser hvor mye av oppvarmingsbehovet som kan dekkes med annet enn olje, gass og elektrisitet.

NVE har ansvar for å føre tilsyn etter energimerkeforskriften, og har nylig kontrollert et utvalg yrkesbygg. Yrkesbyggeiere som mangler energiattest eller energivurdering har fått tilsendt varsel om tvangsmulkt for å sikre at plikten blir etterlevd. NVE vil fortsette kontrollarbeidet og føre tilsyn med regelverket.