Ni av ti vet ikke hva AMS er (Se video)

Innen 2019 skal AMS inn i alle Norske husstander. Men de fleste vet ikke hva det er de skal få installert i hjemmene sine.

Det skriver byrånettsiden newswire.no i en pressemelding for Statnett.

– Det norske strømnettet gjennomgår en datarevolusjon som folk flest ikke kjenner så godt til. De siste 15 årene har Statnett utviklet det norske sentralnettet til å bli et smart nett gjennom bruk av automatiske målere og avanserte styringssystemer. Nå er turen kommet til distribusjonsnettet, sier konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett.

AMS-målere skal erstatte de gamle strømmålerne i norske hjem innen 2019, og utskiftingen starter, ifølge pressemeldingen, i løpet av året på mange steder i landet. En undersøkelse YouGov har gjort for Statnett, viser dog at kun ni prosent av de spurte vet hva slike målere brukes til.

Elhub

Statnett har fått i oppdrag av NVE å etablere Elhub. Bakgrunnen for dette var at NVE i 2011 vedtok at alle sluttkunder skal få installert AMS-måler, såkalte smarte strømmålere innen 2019. Elhub er navnet på den norske datahuben for måleverdier i kraftmarkedet og etableres for å støtte fremtidens krav til måling og distribusjon av måleverdier i det norske kraftmarkedet. Elhub skal være den offisielle kilden til måleverdiene som skal danne grunnlag for fakturering av sluttkunder. (Kilde: Statnett)


– En AMS-måler sender automatisk beskjed om strømforbruket til nettselskapet. Dermed er det snart slutt på at vi selv må lese av strømmåleren og rapportere forbruket, forklarer Østli.

Alle dataene fra AMS-målerne rundt om i landet skal samles i ett sentralt datalager, kalt Elhuben. Den skal danne grunnlaget for fakturering av strømkundene, og overta en del av oppgavene som nettselskapene ellers måtte ha utført hver for seg.

Det er NVE som har besluttet å etablere og innføre AMS-målere i Norge. Statnett har ansvar for Elhuben, som skal settes i drift i februar 2017.

– At alle nettselskaper og kraftleverandører får ett holdepunkt, sparer tid og penger. Det blir enklere for folk å bytte strømleverandør, og det vil utvikles nye tjenester og apper for styring av strømforbruket, sier Peer Olav Østli i meldingen.

Norge ligger, ifølge pressemeldingen, langt fremme internasjonalt i utviklingen av fremtidens intelligente kraftsystem.

– Med Elhub bidrar Statnett til et teknologisk løft som vil heve kvaliteten og effektiviteten for alle kraft- og nettselskaper. Nettleverandørene får bedre kontroll over nettet sitt og kan dermed drifte og vedlikeholde det mer effektivt, når de ser strømflyten helt inn til hver husstand hver time i døgnet, sier Østli.