Grønt lys for Moldalsknuten vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent bygging av Moldalsknuten vindkraftverk i Sokndal i Rogaland.

Det skriver NVE i en pressemelding fredag.

Kraftverket vil, ifølge pressemeldingen gi om lag 70 gigawattimer ny kraftproduksjon per år, noe som tilsvarer til strømbruken til 3.500 norske husstander.

Kraftverket bygges i nærheten av planområdet for Tellenes vindkraftverk, som har fått klarsignal fra Olje- og energidepartementet. Moldalsknuten vurderes av NVE som en utvidelse av Tellenes vindkraftverk, og den samlede produksjonskapasiteten er, ifølge pressemeldingen, rundt 600 gigawattimer i året.

Norsk Vind Moldalsknuten er tiltakshaver for prosjektet.