Ingen norske til å bygge Mjøsbrua

Tirsdag ble det offentliggjort hvilke entreprenørkonstellasjoner som er med i prosessen for å levere tilbud på Nye Veier-prosjektet E6 Moelv-Roterud. Dette prosjektet er mest kjent for å inneholde utbyggingen av den mye omtalte nye Mjøsbrua, og ingen norske entreprenører er kvalifisert for å bli med i prosessen for å levere tilbud på jobben.

Totalt er det fem ulike entreprenørkonstellasjoner, med sine rådgivere, som er med i konkurransen om å bygge ut det mye omtalte signalprosjektet. Disse kommer fra Spania, Italia, Belgia, Japan og Kina – men altså ingen lokale entreprenører. Riktignok er det flere norske rådgivere med i enkelte av teamene – samt at AF Gruppen ligger inne som samarbeidspartner for et joint venture med N.V. BESIX SA/Rizzani de Eccher S.p.A.

Likevel er det altså entreprenører fra ulike deler av verden som nå skal kjempe om jobben, som må kalles en prestisjekontrakt. Det er få prosjekter som har vært så mye omtalt den senere tiden – og dette kommer selvsagt av at Mjøsbrua er inkludert i oppdraget. Brua som skal krysse landets største innsjø vil på mange måter helt sikkert bli en bru og et kunstverk i ett – og være en konstruksjon alle vil ha et forhold – og veldig mange kommer til å benytte. Dessuten har nettopp denne brua blitt ekstra interessant fordi mange her har gått så tydelig ut med at man bør bruke tre som et viktig element. Det blir nå opp til entreprenørene å være med å bestemme dette. De er invitert til å levere innovative løsninger gjennom betydelig frihetsgrad knyttet til design, materialvalg og teknologi - så får vi hva som kommer ut av dette. Uansett vil vi nok se at det vil bli en kombinasjonsløsning, der ulike produktgrupper vil inngå.

Nye Veier meddelte før det ble klart hvem som er med i finaleheatet at det har vært stor interesse rundt prosjektet – ikke minst fra internasjonale aktører. Flere norske aktører har helt sikkert vært med i prosessen i en tidlig fase, men har trådt ut underveis. Det er synd – også lokale aktører burde være med i en konkurranse som dette. De som er med videre er:
- FCC Construccion SA
- Joint venture Obrascon Huarte Lain S.A./Salini Impregilo S.p.A.
- Joint venture N.V. BESIX SA/Rizzani de Eccher S.p.A.
- Joint venture Itinera S.p.A./IHI Infrastructure Systems Co. Ltd.
- China Communications Construction Company Ltd. (CCCC Ltd.).

Så kan man selvsagt spørre seg om hvorfor ingen norske er med i finalen. For det første skjønner vi at ingen meldte om interesse for å delta i selve kvalifiseringen - og ble da følgelig ikke med videre. Det er nok flere momenter som spiller inn her – men det er klart at det er en viss risiko å bygge en bru som det her legges opp til. Og for de som kjenner bruhistorien de senere årene – det er veldig få lokale entreprenører som har tjent særlig bra på de større brubyggingene. Mange har måtte tåle store tap på kompliserte brukonstruksjoner flere steder. Dette er selvsagt synd - nettopp det å bygge en bru er noe av det mest spennende en entreprenør kan være med på - og det er virkelig noen flotte konstruksjoner som blir stående – og som folk legger merke til og vil ha et nært forhold til. Få konstruksjoner kan måle seg med en vakker bru.

Men det synes altså å være en risiko de lokale aktørene ikke ønsker å ta på seg – og om de skulle være med hadde nok prisen blir for høy til å kunne vinne frem. Hele prosjektet har et estimat på cirka 2,5 milliarder kroner – en sum vi har fått inn meldinger om ligger noe lavt i forhold til enkelte kalkyler for å utføre et slikt oppdrag. Mang har nok rett og slett valgt denne jobben bort til fordel for andre store utbygginger. Det er nå veldig mange jobber i markedet – så entreprenørene kan velge blant flere spennende oppdrag. Vi har sett denne tendensen tidligere også – det er langt mellom de lokale aktørene som ønsker å regne på de store brujobbene – og slik vil det nok også være i tiden fremover om ikke forholdene rundt prosjektene endres.

Det er også verdt å legge merke til at det ikke bare er europeiske aktører som er med. Også kinesiske og japanske selskaper er med i konkurransen. Samtidig er heller ikke nasjoner fra Nord-Europa representert. Belgia er det nærmeste landet som er med i en av konstellasjonene.

Nå skal vi huske på at jobben ikke bare omfatter Mjøsbrua. Det skal også bygges 9,4 kilometer vei i dagen på begge sider av brua - så det er dermed en stor veijobb også.

Nå skal det bli spennende å se hvem som til slutt vinner frem. Nye Veier peker på at det ikke bare er pris som teller, men at det skal vektlegges flere kriterier for valg av entreprenør, som brukonsept, CO2/miljø, kompetanse/erfaring, gjennomføringsplan og kostnadseffektive løsninger – så får vi se hvordan vektingen av de ulike elementene blir – og hvem som vinner frem. Etter det vi kjenner til lå FCC Construccion SA best an i forhold til kvalifiseringen som ble kjent tirsdag – mens den kinesiske konstellasjonen lå som nummer seks. Et joint venture mellom Acciona/Implenia, samt Eiffage Génie Civil og et joint venture mellom Comsa/Yapi – kom ikke med videre.

Det at det er mange jobber ute i markedet viste tirsdagens aktivitet i anleggsektoren i Norge. Samtidig som de fem aktørene nå skal kjempe om Mjøsprosjektet, ble det klart at FCC Construccion, sammen med Rambøll Norge, også er valgt som foretrukken aktør til konkretiseringsfasen for byggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene – et prosjektet med en antatt verdi på cirka 2,6 milliarder kroner (eks. mva.). Dessuten signerte Veidekke og Bane NOR en kontrakt til 1,96 milliarder kroner (eks. mva.) for byggingen av en ny dobbeltsporet bergtunnel på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen. Storkontraktene kommer dermed meget tett for tiden - og flere kommer. Spørsmålet er hvor mange av disse gigakontraktene markedet klarer å ta unna – og hvordan det vil påvirke hele den norske anleggssektoren, konkurransesituasjonen og prisnivået – både på kort og noe lengre sikt.