Fem utenlandske entreprenørkonstellasjoner vil bygge Mjøsbrua og strekningen E6 Moelv - Roterud

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge Nye Veier-prosjektet E6 Moelv-Roterud, hvor ny Mjøsbru inngår. Prosjektet har en kontraktsverdi beregnet til 2,5 milliarder kroner.

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:

FCC Construccion SA.
Rådgivere:
Rambøll Norge
L2 Arkitekter
Rambøll Danmark
Ramboll UK Limited

Joint venture Obrascon Huarte Lain, S.A./Salini Impregilo S.p.A.
Rådgivere:
Sweco Norge
Carlos Fernandez Casado S.L.

Joint venture N.V. BESIX SA/Rizzani de Eccher S.p.A.
Rådgivere:
Multiconsult Norge
AF Gruppen Norge
Aarsleff Norge

Joint venture Itinera S.p.A. / IHI Infrastructure Systems Co. Ltd.
Rådgivere:
Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen
ViaNova Plan og Trafikk
Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI)

China Communications Construction Company Ltd. (CCCC Ltd.)
Rådgivere:
China First Highway Engineering Co. Ltd
CCCC Highway Consultants Co. Ltd.
CCCC Second Harbour Engineering Company Ltd.

E6 Moelv – Roterud er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Moelv – Roterud er cirka 11 kilometer lang. Prosjektet omfatter ny bru over Mjøsa samt totalt ca. 9,4 kilometer vei i dagen på begge sidene av broen.

- Med fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er store utenlandske entreprenører som er i føringen i selve konkurransen, men de fleste har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Det foreligger en vedtatt kommunedelplan for prosjektet. Kontraktstrategien er totalentreprise med prosjektutvikling og optimalisering i en såkalt samhandlingskontrakt. Der skal entreprenør og rådgivere gjøre en detaljregulering av strekningen sammen med Nye Veier. Det er ventet at byggestart kan skje første kvartal 2021, mens valg av entreprenør skjer i april 2020. Ny E6 Moelv – Roterud har en kontraktsverdi beregnet til 2,5 milliarder kroner.

I selve tilbudskonkurransen er følgende kriterier for valg av entreprenør viktige:

* Brokonsept

* CO2 og miljø

* Kompetanse og erfaring

* Gjennomføringsplan

* Kostnadseffektive løsninger

- Nye Veier skal søke å finne best mulig løsning for krysning av Mjøsa gjennom samhandling med entreprenør, rådgivere og interessenter. Da er både bærekraft, tekniske løsninger og teamene vi skal jobbe sammen med sentrale, forklarer prosjektdirektør for Nye Veier Innlandet, Øyvind Moshagen.

Moshagen sier Nye Veier gir industrien og leverandørene muligheter til å levere innovative løsninger gjennom betydelig frihetsgrad knyttet til design, materialvalg og teknolog.

- Tilbyderne skal komme opp med det mest miljøvennlige brokonseptet, samt at vi vil evaluere på blant annet klimafotavtrykk. Nye Veier vet ikke i dag hva som er den mest miljøvennlig kombinasjonen av materialer til eksempelvis en ny bru over Mjøsa, men vi forventer de beste løsningene gjennom denne konkurransen og prosessen, sier Moshagen.