Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet tirsdag første delstrekning for Nye Veier på Innlandet. Han vil stresse alle transportetatene for å få mest for pengene. Foto: Jørn Hindklev

Nye Veier har spart nærmere to milliarder kroner på Innlandet – nå vil Dale ha mer for pengene også i andre transportetater

Totalt kan Nye Veier på Innlandet vise til en besparelse på nærmere to milliarder kroner. – Dette går riktig vei, sier han samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), og gir et klart signal om at flere transportetater må ta lærdom av Nye Veiers erfaringer.

Nye Veier på Innlandet kan per i dag til nå vise til en total besparelse på cirka to milliarder kroner for utbyggingen av 43 kilometer med vei mellom Kolomoen og Moelv. Det betyr en besparelsepå cirka 20 prosent sammenliknet med de første estimatene.

Tirdag åpnet han den første delstrekningen for Nye Veier på Innlandet. Han mener det er innovasjonskraften i prosjektene som gjør besparelsen mulig.

– Vi har fortsatt potensial til å hente ut flere gevinster, sier han.

Må lykkes bedre med tidlig involvering

– Andre prosjekter innen vei og bane sliter med kostnadene. Hvilken lærdom kan man ta av erfaringene i dette prosjektet?

– Det er et spørsmål jeg har stilt med flere ganger, også årsaken til at jeg bestilte en gjennomgang av alle prosjektene som ligger hos transportetatene. Jeg mener vi må ta lærdom av erfaringene vi har med Nye Veier. Vi ser spesielt at tidlig involvering betyr mye. Det må vi lykkes enda bedre med også i de andre etatene, sier Dale.

– Også innen jernbaneutbygging?

– Ja, også jernbane, så må vi se nærmere på hvordan vi skal implementere dette. Det er ingen tvil om at aktører som driver med utbygging i transportsektoren må lære av hverandre slik at vi får mest igjen for pengene, sier han.