Jimmy Bengtsson og Stine Undrum.

Veidekke signerte kontrakt på nær to milliarder med Bane NOR

26. september ble det kjent at Veidekke skulle bygge Skogertunnelen, som er en ny dobbeltsporet bergtunnel på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen. Tirsdag signerte Veidekke og Bane NOR kontrakten, som er en totalentreprise med en verdi på 1,96 milliarder kroner ekskl. mva.

Arbeidet starter høsten 2019 og planlagt byggetid er fire år.

– I Veidekke får vi en solid aktør inn i vårt prosjekt her i Drammen. De leverer på kvalitet, har gode referanser, og vi kjenner Veidekke godt fra tidligere tunnelprosjekter. Når dobbeltsporet etter planen står klart til bruk ved utgangen av 2024, vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR.

Prosjektet UDK01 Bergtunnel og dagsone Skogertunnelen inngår i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Skogertunnelen blir en viktig brikke i det sammenhengende dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg, som skal tas i bruk i 2024.

– Vi er svært glade for å ha vunnet konkurransen om dette store oppdraget, som vil bety så mye for så mange. Her får vi virkelig bruk for Veidekkes kjernekompetanse på fjell og betong. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med Bane NOR om byggingen av Skogertunnelen, som vil gi togreisende på Østlandet større fleksibilitet i hverdagen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Kontrakten Veidekke og Bane NOR har signert omfatter bygging av den seks kilometer lange bergtunnelen gjennom Strømsåsen samt 300 meter dagsone, som vil koble tunnelen til eksisterende spor. Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler skal Veidekke bygge til sammen 10,8 kilometer tunnel og utføre ca. 165 000 kvadratmeter kontaktstøp mot fjell for å sikre tunnelen mot vann og frost.