<p>Salgs- og markedssjef Unn-Elisabeth Tofthagen og daglig leder Audun Løhre i Gausdal Landhandleri. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Gausdal Landhandleri rocker videre – men varsler moderat veksttakt de kommende årene

Gausdal Landhandleri arrangerte torsdag og fredag i forrige uke den tradisjonelle Landhandlerimessen. Byggevarekjede kan se tilbake til en vekst på 9,5 prosent. Daglig leder Audun Løhre fastslår at selskapets vekst de neste årene vil bli mer moderat.

– Tidene med en vekst med et tosifret tall er nok over. De nærmeste 3-4 årene regner vi med en betraktelig mer moderat veksttakt. Vi er moderate optimister, men vi er realistiske. Rentehevningene vil komme og markedet blir strammere, sier han til Byggeindustrien.

Passerte 1,5 milliarder kroner i 2018

Tallene for 2018 er klare, og Løhre opplyser at Gausdal Landhandleri oppnådde en omsetning på cirka 1,53 milliarder kroner i 2018.

Det siste året har byggevarekjeden hatt et spesielt fokus på Valdres og Vest-Oppland og er nå på plass i Dokka, Bagn og Fagernes.

– Gausdal Landhandleri har ikke hatt noen vekst i forbrukermarkedet de siste årene, men vokser gjennom proffmarkedet ved at vi utvider geografisk og etablerer gode logistikk- og transportløsninger i markedene vi går inn i, sier han.

Løhre opplyser at det videre satsingsområdet vil bli i Hedmark, Akershus og Oslo.

Messe på kundenes premisser

Salgs- og markedssjef Unn-Elisabeth Tofthagen opplyser at det på Landhandlerimessen var totalt 500 deltakere, innbefattet leverandører, utstillere, kunder og egne ansatte.

Etter å virkelig ha slått på stortromma i forbindelse med 80-årsjubileet i 2018, ble arrangementet i år tatt noe ned. Likevel fylte messen også denne gangen Håkons Hall, Lillehammer storstue.

– Vi har opplevd stor interesse fra leverandører som har ønsket å være med på messen, men etter tilbakemelding fra kundene har vi valgt å ta det litt ned, sier hun.

Rock and roll på Landhandlerimessa. Foto: Jørn Hindklev

Gjennomgangstonen på messen var rock and roll, og man kan trygt fastslå at Gausdal Landhandleri gjerne rocker sammen med kundene.

– I fjor feiret vi oss selv, men nå er det kun kundene som står i fokus. Dette er en messe på kundenes premisser, sier hun.

Løfter frem digital byggevarehandel

På årets messe lanserte Gausdal Landhandleri og Holte sitt samarbeid rundt digital byggevarehandel for alle Gausdal Landhandleri sine kunder. Samarbeidet skaper åpner for en heldigital verdikjede og sporbarhet i byggeprosjekter.

– Når vi lanserer digital byggevarehandel, er det på kundens premisser. Vi er ikke så opptatt av selve digitaliseringsbegrepet, men vi er opptatt av hvordan vi kan gjøre det enklere for våre kunder, sier Tofthagen.

Daglig leder Løhre fastslår at leverandørene har kommet langt innen digitaliseringen og at standarder er etablert.

– Det har vært en missing link mot kundene. Det er ikke teknologien som er interessant for oss, men hvordan vi kan tilføre en merverdi ved at kundene kan bestille byggevarer enklere og mer rasjonelt og få bedre oversikt. Nå kan vi ta steget slik at kundene kan ha et digitalt varemottak og håndtere bestillinger elektronisk hele veien, både i samhandlingen med oss og leverandørene. Vi er 100 prosent sikre på at dette er noe man er nødt til å investere i for fremtiden, sier han.

Gjennom sin satsing på den digitale byggevarehandelen legger Gausdal Landhandleri til rette for at kundene kan bestille gjennom sine allerede eksisterende verktøy.

– Holte er først ute. Vi tror ikke det er en riktig strategi å låse kunden til ett system. I fremtiden vil det leve flere systemer. Men innen digitaliseringen er det slik at noen alltid går foran og brøyter vei, sier Tofthagen.

– Hvor mye investerer Gausdal Landhandleri i dette?

– Jeg vil ikke gi konkurrentene gleden av å få lese det i media. Hele byggenæringen jobber med digitalisering. Det handler om å få med seg kunden og tenke hvordan vi kan bruke systemene i praksis for å få opp effektiviteten på byggeplassen og få ned byggekostnadene, sier Løhre.

Gausdal Landhandleri har sammen med Holte kjørt en pilotfase med 10 kunder i utviklingen av systemet. På messen ble det lansert for alle kundene.

På Landhandlerimessen ble PreTre kåret til Årets leverandør. Prisen for Beste stand gikk til Norgips.

Pretre ble kåret til Årets leverandør. F.v: Salgs-og markedssjef Unn-Elisabeth Tofthagen, proff-og innkjøpssjef Ronny Bakken, salgsingeniør i PreTre Tom Roger Engen og kategorisjef byggevarer Kåre Brathovde. Foto: Gausdal Landhandleri

Norgips vant prisen for Beste stand på Landhandlerimessa 2019. Foto: Gausdal Landhandleri